ISTJ – Inspektor

Tiší, seriózní, úspěšni diky důkladnosti a spolehlivosti. Jsou praktičtí, věcní, realističtí a odpovědní. Rozumově dojdou k tomu, co by mělo být, a pak za tím vytrvale a bez rozptylování jdou. Rádi dělají věci systematicky a důkladně – ať už je to v práci, doma či jinde. Váží si tradic a loajality.


Tiši, přátelští, odpovědni a svědomití. Povinnosti plní seriózně a spolehlivé. Jsou důkladní, přičinliví a přesní. Loajální, ohleduplní, všímají si lidí, kteří jsou pro ně zajímaví, pamatují si, co mají ostatní rádi. Zajímá je, jak se ostatní cítí. Doma i v práci se snaží vytvořit spořádané a harmonické prostředí.


Hledají v myšlenkách, vztazích i věcech smysl a souvislosti. Zajímá je, co lidi motivuje, umí porozumět ostatním.

Svědomití a oddaní vlastním pevným hodnotám. Mívají jasnou vizi, jak nejlépe napomoci obecnému dobru. Při realizaci své vize jsou systematičtí a rozhodni.


Maji originální myšlení a dokáží vyvinout velké úsilí, aby své nápady realizovali. Rozpoznávají, co je skryto pod vnějšími událostmi, vytvářejí dlouhodobé koncepce. Pokud pro né má práce smysl, umí ji dobře zorganizovat a dojít k dli. Jsou skeptičtí a nezávislí, mají vysoké požadavky na schopnosti a výkonnost u sebe i ostatních.


Tolerantní a pružní, tiše pozorují okolí. Když se ale objeví problém, jednají rychle a hledají řešení. Zajímá je, proč věci fungují a umí z velkého množství údajů vytáhnout jádro problému. Zajímají se o příčiny a následky věci, umí uspořádat fakta podle logických principů, cení si výkonnosti.


Tiší, přátelští, citliví a laskaví. Vychutnávají přítomnou chvíli, vše co se děje kolem nich. Mají rádi svůj vlastní prostor a práci podle vlastního načasování. Jsou loajální a oddaní svému přesvědčení a lidem, kteří jsou pro ně důležití. Vyhýbají se nesouladům a konfliktům, své názory ti hodnoty druhým nevnucuji.


Idealističtí, loajální ke svým vnitřním hodnotám i k lidem, kteří jsou pro né důležití. Chtějí, aby život odrážel jejich přesvědčení. Zvídaví, rychle nacházejí možnosti, mohou uspíšit realizaci nových nápadů. Snaží se porozumět lidem a pomoci jim naplnit jejich možnosti. Přizpůsobiví, pružní a vstřícní, pokud nejsou ohroženy jejich vnitřní hodnoty.


Snaží se najít logické vysvětleni pro všechno, co je zajímá. Mají rádi teorie a abstrakce, ideje je zajímají více než mezilidské vztahy. Jsou tiší, rezervovaní, pružní a přizpůsobiví. Mají mimořádnou schopnost proniknout do hloubky problémů, které je zajímají. Skeptičtí, někdy kritičtí, vždy schopní analytici.


Pružni a tolerantní, mají pragmatický přístup zaměřený na okamžité výsledky. Teorie a koncepce je nudí – chtějí se energicky zapojit do řešení problémů. Zaměřuji se na to, co je tady a teď, jsou spontánní, užívají si každou chvíli, kdy mohou být spolu s ostatními. Mají rádi materiální komfort a stylovost Nejlépe se učí při práci.


Otevřeni, přátelští a vstřícní. Milovníci Života, lidí a materiálního komfortu. Rádi se spolu s ostatními starají o to, aby věci fungovaly. Do řešení problémů vnášejí selský rozum a realistický přístup, umí z práce udělat zábavu. Jsou pružní a spontánní, snadno se přizpůsobí novým lidem a prostředí. Nejlépe se učí, když nové dovednosti zkoušejí spolu s druhými lidmi.


Vřelí, nadšení pro věc, obrazotvorní. Život je pro ně plný možností. Velmi rychle vidí souvislosti mezi událostmi a různými informacemi a pak podle toho odvážně jednají. Od druhých potřebují hodné ocenění, sami jsou ochotni ocenění i podporu poskytnout. Jsou spontánní a pružní, často spoléhají na svou výřečnost a schopnost improvizace.


Pohotoví, duchaplní, povzbuzující ostatní, přímí. Nápadití při řešeni nových obtížných problémů. Umí vytvářet koncepce a pak je strategicky analyzovat dobří znalci lidí. Rutina je nudí, málokdy chtějí dělat tu samou věc stejně, snadno se nadchnou pro nové věci.


Praktičtí, realističtí, věcní. Rozhodní, svá rozhodnutí umí rychle provádět v praxi. Organizují projekty i druhé lidi, aby se věci hýbaly, zaměřují se na výsledky, kterých se snaží dosahovat s nejmenším možným úsilím. Pečlivé se starají i o detaily a rutinní věd. Mají přehledný systém logických standardů, které postupně naplňují, a od ostatních vyžadují totéž. Při uskutečňování plánů jsou energičtí.


Vřelí, svědomití a dobře spolupracující. Ve svém okolí usilují o harmonii. Rádi spolupracují s ostatními tak, aby úkoly byly splněny přesně a včas. Jsou loajální a pečlivě se starají i o drobné detaily. Všímají si, co lidé v běžném životě potřebují a snaží se jim to poskytnout Potřebují oceněn! za to, jací jsou a co poskytuji ostatním.


Vřelí, empatičtí, citliví a odpovědní. Umí se naladit na city, potřeby i motivace ostatních. V každém umí najít skryté možnosti, chtějí druhým pomáhat naplňovat jejich potenciál. Mohou fungovat jako katalyzátory pro individuální růst i vývoj skupin. Loajální, oceněni je motivuje, kritika zasáhne. Společenští, ve skupině pomáhají ostatním, mohou být inspirujícími vůdci.


Upřímní, rozhodní, často přebírají vedení. Rychle rozpoznají nelogické či neefektivní postupy a pravidla, umí naplánovat a uskutečnit změny, které vyřeší problémy v organizacích. Jsou dobří v dlouhodobém plánování a vytyčováni cílů. Bývají dobře informovaní, sečtělí, rádi prohlubují své znalosti a předávají je ostatním. Své myšlenky energicky prosazují.