ENTJ – vůdce

Upřímní, rozhodní, často přebírají vedení. Rychle rozpoznají nelogické či neefektivní postupy a pravidla, umí naplánovat a uskutečnit změny, které vyřeší problémy v organizacích. Jsou dobří v dlouhodobém plánování a vytyčováni cílů. Bývají dobře informovaní, sečtělí, rádi prohlubují své znalosti a předávají je ostatním. Své myšlenky energicky prosazují.