Klíčové charakteristiky INTP

logičnost, kritičnost, zaměření na znalosti, odtažitost, zaměření na teorie, rezervovanost, preciznost, nezávislost, spekulativnost, originálnost, umíněnost, tvořivost

Časté role v týmu: stratég, vizionář

„Modlitba“: Pane, prosím, pomoz mi být trochu méně nezávislým, ale samozřejmě mým vlastním způsobem.

Funkce: Ti Ne Se Fe

Temperament: Racionál (NT)

Silné stránky INTP

Lidé s typem INTP umí samostatně řešit problémy, vynikají ve stručné a nezaujaté analýze nějaké myšlenky či situace. Dokážou klást obtížné otázky a přimět sebe i druhé k hledání nových racionálních přístupů. INTP docilují nejlepších výsledků, když mohou samostatně pracovat na problému, jehož řešení vyžaduje znalosti či moudrost. Přestože pracují nejlépe sami, jejich kritičnost a schopnost jasně shrnout situaci může týmu pomoci dostat se k jádru nějakého složitého problému. Lidé s typem INTP používají myšlení převážně ve svém vnitřním světě, aby našli základní principy a logické struktury, které jim umožní pochopit a vysvětlit svět. Téměř ke všemu přistupují skepticky, z hlediska vlastních názorů a standardů, a tyto standardy používají také na sebe. Vysoce si cení inteligence a kompetentnosti. INTP zpravidla bývají logičtí, analytičtí, kritičtí, přemýšliví.

INTP vidí možnosti a souvislosti, které přesahují momentální situaci. Jsou zvídaví, jde jim o znalosti jako takové. Rádi teoretizují a diskutují o abstraktních věcech. Bývají proto také: myšlenkově pohotoví, vynalézaví a zvídaví, pokud jde o ideje, teorie a principy, podle kterých věci fungují. INTP rychle rozpoznají rozpory a nelogičnosti, libují si ve přepracování idejí. Rádi vytvářejí teoretické systémy, které vysvětlují okolní svět. Neradi pracují na rutinních úkolech, ale dokážouse  energicky zapojit do zkoumání složitých problémů, které probouzejí jejich zvědavost.

Lidé s typem INTP jsou obvykle tiší a rezervovaní, ačkoliv se mohou rozpovídat v oblastech, kde mají velké znalosti. Pokud jejich práce nevyžaduje stále nové činnosti, zajímá je víc hledání řešení než jejich provádění v praxi. Organizování lidí se spíše vyhýbají. NTP jsou tolerantní k druhým, do sporů a debat se pouštějí jenom tehdy, pokud to považují za rozumné. Když ale začne jít o jejich základní principy, umí být pevní, v takových věcech se nepřizpůsobují. V komunikaci si váží přesnosti, nemají rádi opakování a debaty o jasných věcech. Chtějí se vyjadřovat přesně, ale dělají to tak složitě, že jim ostatní někdy nerozumí. Ostatní vidí INTP zpravidla jako klidné,  nezúčastněné pozorovatele, nezávislé a samostatné.

Potenciální slabé stránky INTP

Pokud INTP nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • být cyničtí a negativní,
  • být sarkastičtí a destruktivně kritičtí,
  • izolovat se a být pasivní,
  • libovat si v hádkách a slovních soubojích.

Pro INTP je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – cítění (F)  a smyslům (S). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • přehlížet, že ostatní potřebují informace a citové vazby,
  • rozhodnout se, že něco „není logické“ a tedy ani důležité, byť si toho lidé váží,
  • přehlížet následky svých nápadů či stylu vyjadřování na ostatní,
  • být nepraktičtí, zapomínat na detaily, jako je vhodné oblečení, placení účtů, fyzické potřeby.

Pod velkým stresem mohou INTP vybuchnout a nevhodně projevit najevo emoce. Takový projev hněvu či naopak ublíženosti může ostatní znervóznit a být trapný i pro samotné INTP, kteří se obvykle kontrolují.

Známí INTP

Albert Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Gregory Peck, zdroj: Keirsey

Meryl Streep, Abraham Lincoln, Sigourney Weaver, Dwight S. Eisenhower, zdroj: Ranker