Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

Kdo zpracovává Vaše údaje

Provozovatelem tohoto serveru je Typolo, z.s., IČ 06214916, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp značkou L 68656.

Proč zpracováváme údaje?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše údaje, je abychom vám mohli poskytovat služby o které máte zájem. Díky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů můžeme řadu služeb poskytovat zdarma.

Údaje zpracováváme za účelem:

zlepšování našich služeb

vývoj nových služeb

provádění analýz a výzkumů

zasílání obsahových newsletterů a obchodních sdělení (od kterých se vždy můžete odhlásit)

propagace naší činnosti

Jaké Vaše údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb, tj. pokud se zaregistrujete, předplatíte si některé služby nebo se přihlásíte k odběru newsletteru.

údaje, které nám sdělíte:

e-mail

jméno a příjmení (pouze pokud je poskytnete)

profilové údaje jako věk, pohlaví, geografická poloha

další údaje, které dobrovolně vyplníte v některém z kontaktních formulářů nebo dotazníků.

údaj, které od vás získáme tím, že používáte naše služby

 • ip adresa
 • soubory cookies

Na základě čeho zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, ale také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro plnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému plnění nezbytné. Dalším důvodem umožňujícím zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas je plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře, který je umístěn zde nebo písemně na naší adrese: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5.