ISFJ – Ochránce

Tiši, přátelští, odpovědni a svědomití. Povinnosti plní seriózně a spolehlivé. Jsou důkladní, přičinliví a přesní. Loajální, ohleduplní, všímají si lidí, kteří jsou pro ně zajímaví, pamatují si, co mají ostatní rádi. Zajímá je, jak se ostatní cítí. Doma i v práci se snaží vytvořit spořádané a harmonické prostředí.