ENTP – vizionář

Pohotoví, duchaplní, povzbuzující ostatní, přímí. Nápadití při řešeni nových obtížných problémů. Umí vytvářet koncepce a pak je strategicky analyzovat dobří znalci lidí. Rutina je nudí, málokdy chtějí dělat tu samou věc stejně, snadno se nadchnou pro nové věci.