Racionálové mají tendenci být pragmatičtí, skeptičtí, samostatní a zaměření na řešení problémů a systémovou analýzu.
Racionálové jsou hrdí na to, že jsou důmyslní, nezávislí a silní.
Racionálové jsou kamarádi, individualizující rodiče a strategičtí vůdci.
Racionálové jsou vyrovnaní, důvěřují logice, touží po úspěších, hledají znalosti, oceňují technologie, a sní o pochopení, jak funguje svět.