ESFJ – koordinátor, poskytovatel

Klíčové charakteristiky ESFJ:

zodpovědnost, loajalita, důslednost,

praktičnost, společenskost, zaměření na harmonii,

kooperativnost, taktnost, důkladnost,

soucitnost, tradicionalismus, vstřícnost

Časté role v týmu: stabilizátor, tradicionalista
"Modlitba": "Pane, dej mi trpělivost, musím se zabývat věcmi efektivněji, a tím myslím okamžitě hned teď!"
Temperament: Strážce (SJ)

Silné stránky ESFJ:

Lidé s typem ESFJ rádi organizují druhé a pak s ostatními spolupracují tak, aby úkoly byly splněny přesně a včas. Jsou svědomití a loajální, pečlivě se starají i o drobné věci a totéž vyžadují od druhých. Váží si jistoty a stability. Jsou otevření a společenští, mají rádi oslavy a různé společenské události, svému pracovišti i domovu věnují osobní péči. Touží být oceněni pro ně samé i pro to, co přinášejí ostatním.

Lidé s typem ESFJ používají své cítění hlavně ve vnějším světě a vyzařují kolem sebe energii. Pochvala je dokáže povzbudit a nezájem či nevlídnost naopak zranit. V konfliktních či napjatých situacích se necítí dobře a snaží se pracovat tak, aby k nim nedocházelo. Zpravidla bývají vřelí, sympatičtí, taktní, ochotní pomáhat a dobře spolupracovat.

ESFJ se zaměřují na přítomnost a svá rozhodnutí zakládají na zkušenosti a na faktech. I když mají rádi různorodost, dobře se přizpůsobí i rutině. Nemají rádi práci, která vyžaduje zvládnutí abstraktních idejí či neosobní analýzu. Mají rádi své věci a dobře se o ně starají. Proto bývají také praktičtí, realističtí a „nohama na zemi“, rozhodní, důkladní a konzistentní.

ESFJ jsou citliví k potřebám lidí kolem sebe a umí se o ně prakticky postarat. Radost a uspokojení často čerpají ze spokojenosti druhých. ESFJ dodávají styky s lidmi energii, životy a problémy druhých je upřímně zajímají. Nejlépe se cítí v přehledných situacích s jasnými rolemi, rádi vytvářejí řád a plány. Věci raději dělají tradičním a osvědčeným způsobem.

ESFJ si cení rodiny a sociálních vazeb. Mají rádi sounáležitost mezi lidmi, společenské události, oslavy. Ostatní lidé vidí ESFJ zpravidla jako společenské, otevřené, nadšené pro věc, energické, pořádkumilovné a uchovávající tradice.

Potenciální slabé stránky ESFJ:

Pokud ESFJ nenajdou místo, kde by mohli být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • pochybovat o sobě a zaměřit se čistě na uspokojování potřeb ostatních
  • být úzkostní a cítit se provinile
  • kvůli své touze po harmonii začít příliš kontrolovat ostatní
  • být přecitlivělí a „slyšet trávu růst“

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • být vztahovační a brát si vše osobně
  • nekriticky podporovat zavedené postupy a plány
  • nevidět širší možnosti a alternativy

Pod velkým stresem mohou být ESFJ příliš kritičtí k sobě i druhým. Jejich negativní myšlenky a názory jim pak mohou způsobovat velké problémy.

Známí ESFJ:

Sam Walton (zakladatel řetězce Walmart), Ray Kroc (vybudoval McDonald’s), Louis B. Mayer (tvůrce Metro-Goldwin-Mayer – MGM) zdroj: Keirsey

Penélope Cruz, Mariah Carey, Elton John, Whitney Houston, zdroj: Ranker

Typy osobnosti stejného temperamentu

ISTJ – Inspektor

Zjistit více >

ESTJ – specialista, supervizor

Zjistit více >

ISFJ – Ochránce

Zjistit více >

(c) 2023 Typolo.cz
userclosegroupbarsangle-double-rightangle-downquote-left