Strážci se pyšní tím, že jsou spolehliví, užiteční a pracovití.
Strážci jsou věrní kamarádi, zodpovědní rodiče a stabilizující vůdci.
Strážci jsou obvykle svědomití, opatrní, pokorní a zaměřují se na reputaci a tradice.
Strážci jsou starostliví občané, kteří důvěřují autoritám, hledají bezpečí, oceňují vděčnost a sní o spravedlnosti.