Čtyři temperamenty

David Keirsey identifikoval čtyři základní temperamenty.1) Strážci, Idealisté, Průzkumníci a Racionálové. Každý ze čtyř temperamentů má své vlastní jedinečné vlastnosti, silné stránky, ale i stránky slabší, které může rozvíjet. Čtyři temperamenty vycházejí z interakce dvou základních rozměrů lidského chování. Jednoduše toho, co říkáme a jak komunikujeme a toho, co děláme a jak se snažíme dosáhnout svých cílů.
Strážci (SJ)
Stráží hlavně své povinnosti a odpovědnosti. Hlídají to, co mohou sledovat a o co se mohou pečlivě se starat. Pečlivě dodržují daná pravidla a respektují práva ostatních.
Více o strážcích

Mezi strážce patří: ESTJISTJESFJISFJ

Idealisté (NF)
Idealisté touží po harmonii. Chtějí jednat s čistým svědomím a snaží se vždy dosahovat svých cílů, aniž by museli ohrozit své vlastní etické hodnoty.
Více o Idealistech

Mezi idealisty patří: ENFJINFJENFPINFP

Průzkumníci (SP)
Hráči většinou mluví o tom, co reálně vidí přímo před sebou, o tom na co si mohou sáhnout. Dělají to, co funguje, cokoli se jim rychle a efektivně vyplatí, i kdyby tím měli trochu “ohnout” nějaká pravidla.
Více o Průzkumnících

Mezi hráče patří: ESTPISTPESFPISFP

Racionálové (NT)
Racionálové většinou mluví o tom, jaké nové problémy je zaujaly a jaké jejich nové řešení si umí představit. Jsou vždy pragmatičtí a jedanjí aby co nejefektivněji dosáhli svých cílů. Jsou připraveni ingorovat jakákoli pravidla a konvence je-li to nutné.
Více o Racionálech

Mezi racionály patří: ENTJ INTJENTPINTP

(c) 2023 Typolo.cz
closebarsangle-down