Strážci (SJ)

Stráží hlavně své povinnosti a odpovědnosti. Hlídají to, co mohou sledovat a o co se mohou pečlivě se starat.  Pečlivě dodržují daná pravidla a respektují práva ostatních.
Více o Strážcích

Mezi strážce patří: ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ

Idealisté (NF)

Idealisté touží po harmonii.  Chtějí jednat s čistým svědomím a snaží se vždy dosahovat svých cílů, aniž by museli ohrozit své vlastní etické hodnoty.
Více o Idealistech

Mezi idealisty patří: ENFJ, INFJ, ENFP, INFP

Průzkumníci (SP)

Hráči většinou mluví o tom, co reálně vidí přímo před sebou, o tom na co si mohou sáhnout. Dělají to, co funguje, cokoli se jim rychle a efektivně vyplatí, i kdyby tím měli trochu „ohnout“ nějaká pravidla.
Více o Průzkumnících

Mezi hráče patří: ESTP, ISTP, ESFP, ISFP

Racionálové (NT)

Racionálové většinou mluví o tom, jaké nové problémy je zaujaly a jaké jejich nové řešení si umí představit. Jsou vždy pragmatičtí a jedanjí aby co nejefektivněji dosáhli svých cílů. Jsou připraveni ingorovat jakákoli pravidla a konvence je-li to nutné.
Více o Racionálech

Mezi racionály patří: ENTJ INTJ, ENTP, INTP

David Keirsey identifikoval čtyři základní temperamenty.((David Keirsey, Please Understand Me II)) Strážci, Idealisté, Průzkumníci a Racionálové. Každý ze čtyř temperamentů má své vlastní jedinečné vlastnosti, silné stránky, ale i stránky slabší, které může rozvíjet. Čtyři temperamenty vycházejí z interakce dvou základních rozměrů lidského chování. Jednoduše toho, co říkáme a jak komunikujeme a toho, co děláme a jak se snažíme dosáhnout svých cílů.