ESFP – bavič

Otevřeni, přátelští a vstřícní. Milovníci Života, lidí a materiálního komfortu. Rádi se spolu s ostatními starají o to, aby věci fungovaly. Do řešení problémů vnášejí selský rozum a realistický přístup, umí z práce udělat zábavu. Jsou pružní a spontánní, snadno se přizpůsobí novým lidem a prostředí. Nejlépe se učí, když nové dovednosti zkoušejí spolu s druhými lidmi.