ISTJ – Inspektor

Tiší, seriózní, úspěšni diky důkladnosti a spolehlivosti. Jsou praktičtí, věcní, realističtí a odpovědní. Rozumově dojdou k tomu, co by mělo být, a pak za tím vytrvale a bez rozptylování jdou. Rádi dělají věci systematicky a důkladně – ať už je to v práci, doma či jinde. Váží si tradic a loajality.