ISTP – mistr svého oboru

Tolerantní a pružní, tiše pozorují okolí. Když se ale objeví problém, jednají rychle a hledají řešení. Zajímá je, proč věci fungují a umí z velkého množství údajů vytáhnout jádro problému. Zajímají se o příčiny a následky věci, umí uspořádat fakta podle logických principů, cení si výkonnosti.