Tento orientační minidotazník vychází z prací Carla Gustava Junga a Isabelle Briggs-Myers. Jako výsledek dotazníku získáte  čtyřpísmenný kód vyjadřující váš typ osobnosti obdobně jako v případě dotazníku MBTI (R). Určením typu osobnosti poznáte své vlastní silné stránky. Získáte sebedůvěru a inspiraci pro svůj osobní rozvoj.

Tento  test osobnosti, vám poskytne výsledek ekvivalentní k Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z prací Carla Gustava Junga a Isabelle Briggs-Myers, ale nejedná se původní test těchto autorů..

Tento test vyvinul Eric Jorgenson jako open source alternativu k MBTI pod názvem Open Extended Jungian Type Scales 1.2  v roce 2015. Statistické srovnání OEJTS s dalšími třemi alternativními online MBTI testy ověřilo, že OEJTS je nejpřesnější.