Test osobnosti OEJTS 1.2 (alternativa k MBTI)

Jako výsledek testu čtyřpísmenný kód vyjadřující váš typ osobnosti. Určením typu osobnosti poznáte své vlastní silné stránky. Získáte sebedůvěru a inspiraci pro svůj osobní rozvoj. Více o jednotlivých preferencích naleznete zde.


Tento  test osobnosti, vám poskytne výsledek ekvivalentní k Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z prací Carla Gustava Junga a Isabelle Briggs-Myers, ale nejedná se původní test těchto autorů..

Tento test vyvinul Eric Jorgenson jako open source alternativu k MBTI pod názvem Open Extended Jungian Type Scales 1.2  v roce 2015. Statistické srovnání OEJTS s dalšími třemi alternativními online MBTI testy ověřilo, že OEJTS je nejpřesnější. (Výsledky porovnání můžete najít zde).


Návod

Mezi dvěma variantami odpovědí vyberte na pěti bodové stupnici co  nejlépe vystihuje vaše osobní preference. Buďte k sobě upřímní a nesnažte se odpovídat tak jak byste chtěli aby vás viděli ostatní. 

Pokud by dvojice odpovědí byla například "rozzlobený" versus "klidný" označte 1 pokud jste vždy rozzlobení a nikdy klidní, 5 pokud jste vždy klidní a nebo něco mezi.

Test by vám měl zabrat maximálně 5 až 10 minut.


 

první část

Vyžadované informace jsou označeny *

1.Dělám si seznamy úkolů << < - > >> Spoléhám se na paměť *
2.Jsem skeptický/á << < - > >> Chci věřit *
3.O samotě se nudím << < - > >> Potřebuji čas o samotě *
4.Přijímám věci tak jak jsou << < - > >> Jsem nespokojený/á jak se věci mají *
5.Mám vždy uklizeno << < - > >> Nechávám věci jen tak *
6.Myslím, že "robotický" je urážka << < - > >> Snažím se myslet mechanicky *
7.Jsem energická/ý << < - > >> Jsem mírná/ý *
8.Při testech dávám přednost výběru z možností << < - > >> Preferuji volné odpovědi (např. eseje) *
9.Jsem chaotická/ý << < - > >> Jsem organizovaná/ý *
10.Jsem snadno zranitelná/ý << < - > >> Nejsem citlivka. Hned tak něco se mě nedotkne. *
11.Nejlépe se mi pracuje v týmu << < - > >> Nejlépe pracuji sám/sama *
12.Zaměřuji se na přítomnost << < - > >> Zaměřuji se na budoucnost *
13.Plánuji dlouho dopředu << < - > >> Plánuji na poslední chvíli *
14.Chci od lidí respekt << < - > >> Chci aby mě lidé měli rádi *
15.Večírky mě vyčerpávají << < - > >> Večírky mě vzrušují a nabíjejí energií *
16.Zapadám << < - > >> Vyčnívám *
17.Nechávám si otevřené možnosti << < - > >> Zavazuji se *
18.Je pro mě důležité vyřešení problému věcně << < - > >> Je pro mě důležité vyřešit mezilidské vztahy *
19.Víc mluvím << < - > >> Víc poslouchám *
20.Při popisu události řeknu lidem co se stalo << < - > >> Při popisu události řeknu lidem co to znamenalo *
21.Práci udělám hned << < - > >> Nechávám věci na poslední chvíli *
22.Řídím se srdcem << < - > >> Řídím se hlavou *
23.Zůstanu doma << < - > >> Vyrazím do města *
24.Chci mít nadhled (big picture) << < - > >> Chci znát detaily *
25.Improvizuji << < - > >> Připravuji se *
26.Základem morálního jednání je pro mě spravedlnost - Základem morálního jednání je pro mě soucit *
27.Je pro mě těžké křičet velmi hlasitě << < - > >> Křičet na jiné, pokud jsou daleko, je pro mě přirozené *
28.Teoretický << < - > >> Praktický *
29.Tvrdě pracovat << < - > >> Hrát tvrdě *
30.Emoce mi vadí << < - > >> Emocí si vážím *
31.Rád prezentuji před jinými lidmi << < - > >> Vyhýbám se veřejnému mluvení *
32.Chci vědět "kdo?", "co?", "kdy?" - Chci vědět "proč?" *

Váš e-mail

napište referenční číslo pokud jste jej dostali

Vaše jméno a příjmení

Nevíte, jaký jste typ? Udělejte si některý z našich testů:
Testy osobnosti: Zjistěte, jaký jste typ

(c) 2022 Typolo.cz
closebarsangle-down