ENFJ – podporovatel

Vřelí, empatičtí, citliví a odpovědní. Umí se naladit na city, potřeby i motivace ostatních. V každém umí najít skryté možnosti, chtějí druhým pomáhat naplňovat jejich potenciál. Mohou fungovat jako katalyzátory pro individuální růst i vývoj skupin. Loajální, oceněni je motivuje, kritika zasáhne. Společenští, ve skupině pomáhají ostatním, mohou být inspirujícími vůdci.