INFJ - poradce

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Klíčové charakteristiky INFJ

angažovanost, loajálnost, empatie,

tvořivost, intuitivnost, hloubka prožitků,

odhodlanost, vnímání souvislostí, citlivost,

odtažitost, komplexní uvažování, idealističnost

 

Časté role v týmu: harmonizátor, diplomat
"Modlitba": "Pane, prosím, pomoz mi, aby nebyl tak perfekcionistický! (Napsal jsem to správně)?"

Temperament: Idealista (NF)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][us_image image="6385" size="us_600_600_crop"][/vc_column][vc_column][vc_column_text]

Silné stránky INFJ

Lidé s typem INFJ mají dar intuitivně porozumět složitým významům i mezilidským vztahům. Důvěřují své intuici. Často empaticky porozumí citům a motivům druhým dříve, než na ně přijdou oni sami. Dokážou spojit toto empatické porozumění s cíleným úsilím a organizačními schopnostmi k uskutečnění globálních plánů. INFJ rychle chápou mezilidské vztahy a možnosti. Mohou tak ostatní inspirovat a pomoci jim v osobním růstu. Lidé s typem INFJ hledají v životě smysl a souvislosti. Detaily je zajímají, jen když zapadají do jejich vnitřní vize. Intuici používají hlavně ve vnitřním světě, kde rozvíjejí složité představy a porozumění. Zpravidla bývají kreativní, vizionářští, koncepční, idealističtí, hluboce prožívající, se smyslem pro symboly a metafory.

INFJ používají své osobní hodnoty a empatii, aby porozuměli ostatním a dospěli k rozhodnutím. Jsou loajální k lidem i institucím, pokud vyjadřují jejich hodnoty, jinak se o ně nezajímají. Proto bývají také citliví, soucitní, empatičtí, hluboce oddaní svým hodnotám. INFJ chtějí vidět smysl a cíl ve své práci, ve vztazích s lidmi i ve svých věcech. Podporují rozvoj a osobní růst svůj i lidí, na kterých jim záleží. Aby toho dosáhli, uvažují i o nekonvenčních cestách. U sebe i u druhých oceňují hloubku, schopnost vhledu a tvořivost. Touží vidět své nápady realizované.

INFJ projevují soucit a zájem o druhé, kdykoliv je třeba.  O své vnitřní náhledy se však dělí jen s lidmi, kterým důvěřují. Protože si tuto nejcennější, nejdůležitější část nechávají pro sebe, mohou působit neproniknutelně. Když se pokouší vysvětlit, „že to prostě ví“, často se vyjadřují složitě a používají metafory. Ve vztazích si nejvíc váží upřímnosti a dodržování závazků. INFJ bývají rezervovaní, ale neváhají se prosadit ve chvíli, kdy jsou ohroženy jejich hodnoty. Pak mohou být houževnatí a důrazní. Ostatní obvykle vnímají INFJ jako do sebe obrácené, dokonce tajemné, citově založené, individualistické.

Potenciální slabé stránky INFJ

Pokud INFJ nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • tajit důvody svých rozhodnutí, která pak vypadají náhodně,
  • založit své soudy na omezených datech, na náhledech, které nemají základ v realitě,
  • stáhnout se do izolace,
  • být ukřivdění a příliš kritičtí.

Pro INFJ je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – Smyslům (S) a Myšlení (T). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • mít problémy vysvětlit svůj vhled tak, aby tomu ostatní rozuměli,
  • nepromýšlet své nápady a zapomínat na praxi, věnovat se vizím, které se nejspíš nepodaří uskutečnit,
  • jít příliš neústupně za svým.

Pod velkým stresem mohou být INFJ posedlí věcmi, které by jinak nepovažovali za důležité, nebo zabřednout do sledování televizních repríz, přejídání či nesmyslných nákupů.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Známí INFJ

Mohandas Gandhi, Carl Jung, Eleanor Roosevelt, zdroj: Keirsey

Nicole Kidman, Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Gillian Anderson, zdroj: Ranker[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

(c) 2023 Typolo.cz
closebarsangle-down