Klíčové charakteristiky INFJ

angažovanost, loajálnost, empatie, tvořivost, intuitivnost, hloubka prožitků, odhodlanost, vnímání souvislostí, citlivost, odtažitost, komplexní uvažování, idealističnost

Časté role v týmu: harmonizátor, diplomat
„Modlitba“: Pane, prosím, pomoz mi, aby nebyl tak perfekcionistický! (Napsal jsem to správně)?

Temperament: Idealista (NF)

Silné stránky INFJ

Lidé s typem INFJ mají dar intuitivně porozumět složitým významům i mezilidským vztahům. Důvěřují své intuici. Často empaticky porozumí citům a motivům druhým dříve, než na ně přijdou oni sami. Dokážou spojit toto empatické porozumění s cíleným úsilím a organizačními schopnostmi k uskutečnění globálních plánů. INFJ rychle chápou mezilidské vztahy a možnosti. Mohou tak ostatní inspirovat a pomoci jim v osobním růstu. Lidé s typem INFJ hledají v životě smysl a souvislosti. Detaily je zajímají, jen když zapadají do jejich vnitřní vize. Intuici používají hlavně ve vnitřním světě, kde rozvíjejí složité představy a porozumění. Zpravidla bývají kreativní, vizionářští, koncepční, idealističtí, hluboce prožívající, se smyslem pro symboly a metafory.

INFJ používají své osobní hodnoty a empatii, aby porozuměli ostatním a dospěli k rozhodnutím. Jsou loajální k lidem i institucím, pokud vyjadřují jejich hodnoty, jinak se o ně nezajímají. Proto bývají také citliví, soucitní, empatičtí, hluboce oddaní svým hodnotám. INFJ chtějí vidět smysl a cíl ve své práci, ve vztazích s lidmi i ve svých věcech. Podporují rozvoj a osobní růst svůj i lidí, na kterých jim záleží. Aby toho dosáhli, uvažují i o nekonvenčních cestách. U sebe i u druhých oceňují hloubku, schopnost vhledu a tvořivost. Touží vidět své nápady realizované.

INFJ projevují soucit a zájem o druhé, kdykoliv je třeba.  O své vnitřní náhledy se však dělí jen s lidmi, kterým důvěřují. Protože si tuto nejcennější, nejdůležitější část nechávají pro sebe, mohou působit neproniknutelně. Když se pokouší vysvětlit, „že to prostě ví“, často se vyjadřují složitě a používají metafory. Ve vztazích si nejvíc váží upřímnosti a dodržování závazků. INFJ bývají rezervovaní, ale neváhají se prosadit ve chvíli, kdy jsou ohroženy jejich hodnoty. Pak mohou být houževnatí a důrazní. Ostatní obvykle vnímají INFJ jako do sebe obrácené, dokonce tajemné, citově založené, individualistické.

Potenciální slabé stránky INFJ

Pokud INFJ nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • tajit důvody svých rozhodnutí, která pak vypadají náhodně,
  • založit své soudy na omezených datech, na náhledech, které nemají základ v realitě,
  • stáhnout se do izolace,
  • být ukřivdění a příliš kritičtí.

Pro INFJ je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – Smyslům (S) a Myšlení (T). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • mít problémy vysvětlit svůj vhled tak, aby tomu ostatní rozuměli,
  • nepromýšlet své nápady a zapomínat na praxi, věnovat se vizím, které se nejspíš nepodaří uskutečnit,
  • jít příliš neústupně za svým.

Pod velkým stresem mohou být INFJ posedlí věcmi, které by jinak nepovažovali za důležité, nebo zabřednout do sledování televizních repríz, přejídání či nesmyslných nákupů.

Známí INFJ

Mohandas Gandhi, Carl Jung, Eleanor Roosevelt, zdroj: Keirsey

Nicole Kidman, Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Gillian Anderson, zdroj: Ranker