INTJ - Architekt

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Klíčové charakteristiky INTJ

nezávislost, zaměření na logiku, kritičnost,

originálnost, názorová stálost, zaměření na vize,

náročnost, uzavřenost, myšlení v souvislostech,

autonomnost, zaměření na teorie, systémové uvažování

 

Časté role v týmu: stratég, vizionář
"Modlitba": "Pane, pomoz mi být otevřený myšlenkám druhých, jakkoliv zcestné jsou."

Temperament: Racionál (NT)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][us_image image="6387" size="us_600_600_crop"][/vc_column][vc_column][vc_column_text]

Silné stránky INTJ

Lidé s preferencemi INTJ mají jasnou vizi o budoucích možnostech a nechybí jim ani energie a organizační schopnosti, aby své vize mohli realizovat. Mají rádi složité, obtížné úkoly a jsou schopni řešit vysoce teoretické a abstraktní záležitosti. Jakmile si vytvoří obecný plán, najdou i strategie pro dosažení svých cílů. Jejich globální způsob uvažování je vede ke stanovení vizionářských cílů a globálních plánů pro jejich dosažení v rámci velkých organizací. INTJ si váží znalostí a od sebe i od druhých očekávají kompetentnost. Nejvíc se jim protiví zmatky, nepořádek, lajdáctví.

INTJ vidí věci z globální perspektivy a rychle si nové informace dávají do souvislosti s celkovým obrazem. Více důvěřují své intuici než oficiální autoritě či všeobecnému mínění. Bezduchá rutina omezuje jejich kreativitu. INTJ používají intuici zvláště ve svém vnitřním světě, kde vytvářejí složité představy o budoucnosti. INTJ zpravidla bývají vizionářští, koncepční, zaměření na budoucnost a tvořivé zvažování různých možností.

INTJ používají své myšlení, aby došli k logickým rozhodnutím. Všechno posuzují kritickým okem, rychle rozpoznají problémy, vyžadující řešení, a jakmile to situace vyžaduje, dokážou být rozhodní a neústupní. Bývají proto také jasní, struční, racionální, objektivní a nezaujatě kritičtí. INTJ umí výborně dlouhodobě plánovat a často se dostanou do vedoucích pozic ve skupinách či organizacích. Jsou nezávislí, věří svým vlastním názorům a úsudkům více než ostatním. Své vysoké nároky na kompetentnost a znalosti uplatňují v první řadě na sebe.

INTJ ukazují světu klidnou, rozhodnou a sebejistou tvář. Může pro ně být obtížené vést běžnou konverzaci. Většinou přímo nedávají najevo, čeho si nejvíc cení a své originální vhledy do situace si nechávají pro sebe. Okolí se o nich dozvídá nepřímo, z jejich rozhodnutí, názorů a plánů, které umí jasně formulovat. Ostatní je mohou vnímat jako lidi, se kterými se nedá mluvit, což INTJ musí překvapit – vždyť jsou ochotní změnit názor, pokud se objeví nové skutečnosti. Ostatní vidí INTJ zpravidla jako uzavřené, rezervované, neproniknutelné, koncepční, originální a nezávislé.

Potenciální slabé stránky INTJ

Pokud INTJ nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrovaní a mohou:

  • být odtažití a lhostejní, neříkat druhým o svých úvahách a plánech,
  • být kritičtí k těm, kdo hned nepochopí jejich vize,
  • jít příliš neústupně za svým.

Pro INTJ je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – Smyslům (S) a Cítění (F). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • přehlédnout detaily či fakta, která se nevejdou do jejich intuitivních schémat,
  • zabývat se „intelektuálními hrami“, abstraktními ideami a termíny, které pro ostatní nemají žádný smysl.

Pod velkým stresem mohou INTJ přehlížet, jaké má jejich rozhodnutí důsledky pro druhé, a neposkytovat druhým tolik ocenění a tak blízké vztahy, jak by si druzí přáli.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Známí INTJ

Isaac Newton, Dwight D. Eisenhower, Bill Gates, Niels Bohr, zdroj: Keirsey

Arnold Schwarzenegger, John. F. Kennedy, Jodie Foster, Mark Zuckerberg, Lance Armstrong, zdroj: Ranker[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

(c) 2023 Typolo.cz
closebarsangle-down