Klíčové charakteristiky ESFP

entuziasmus, přizpůsobivost, hravost, přátelskost, otevřenost, společenskost, hovornost, podpora a pomoc, bezstarostnost, tolerantnost, vstřícnost, pohotovost

Časté role v týmu: improvizátor, vyjednavač
„Modlitba“: Pane, pomoz mi brát věci vážněji, a to zejména vtipy, večírky, konverzace a tanec.“

Temperament: Průzkumník (SP)

Silné stránky ESFP 

Lidé typu ESFP jsou milovníci života. Žijí teď, pro tuto chvíli, nacházejí potěšení v lidech kolem sebe, v jídle, oblečení, v přírodě i vlastních aktivitách. Většinou se nedají spoutat konvencemi či pravidly a snaží se naplnit své potřeby tvořivým způsobem. ESFP jsou výborní týmoví hráči, své úkoly plní bez zbytečného rozruchu a s radostí. Lidé typu ESFP se zajímají o druhé, lákají je nové zkušenosti. Lépe se učí při vlastní práci než čtením či studiem, takže se rádi vrhají do nových věcí a učí se za pochodu. Lidé typu ESFP zpravidla bývají všímaví, praktičtí, realističtí, konkrétní a aktivní.

ESFP se rozhodují podle osobního přesvědčení. Své cítění používají ve vnitřním světě, aby se mohli rozhodnout na základě empatie k ostatním. Vynikají v mezilidských vztazích, často hrají roli těch, co usmiřují. ESFP bývají proto také velkorysí, optimističtí, přesvědčiví, vřelí, chápaví a taktní.

ESFP rádi pozorují lidi kolem sebe. Dokážou vycítit, co se s druhými děje a rychle reagovat na jejich potřeby. Mimořádně úspěšní jsou tehdy, když mají druhým pomoci zmobilizovat síly pro řešení krizí.

ESFP se umí radovat ze života a je příjemné s nimi být. Jejich optimismus a nadšení k nim druhé lidi přímo přitahují. Jsou pružní, přizpůsobiví, empatičtí a „pohodoví“. Málokdy plánují dopředu, raději spoléhají na svou schopnost reagovat podle okamžité potřeby a vše úspěšně zvládnout. Děsí se pevných struktur a rutiny a většinou najdou způsob, jak se jim vyhnout.

Dávají přednost učení za pochodu – interakcí s okolím. Většinou nemají rádi teorie a psané návody. Mohou mít proto potíže v tradičních školách, i když si vedou dobře, pokud vidí smysl úkolu a mohou být ve styku s lidmi. Ostatní vidí ESFP zpravidla jako lidi plné nápadů, poskytující podporu, zábavné, hravé a spontánní.

Možné slabiny ESFP

Pokud ESFP nenacházejí místo, kde jsou ostatními uznáni za svůj přínos, cítí se frustrováni a mohou:

  • být roztržití a příliš impulzivní
  • mít potíže s akceptováním a dodržováním termínů
  • brát činy a rozhodnutí jiných příliš osobně

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • nevidět dlouhodobé důsledky a zaměřovat se jen na okamžité potřeby své i ostatních lidí
  • vyhýbat se složitým či nejasným situacím a problematickým lidem
  • dávat přednost potěšení před závazky

Pod velkým stresem se člověk typu ESFP může cítit vnitřně ochromen negativními možnostmi. Pak si může vytvářet zjednodušené obrazy světa, které jeho negativní představy podporují.

Známí ESFP

Elvis Presley, Ronald Reagan, Bill Clinton, Marilyn Monroe, Pablo Picasso, zdroj: Keirsey

Miley Cyrus, Cameron Diaz, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Elizabeth Taylor, Steven Spielberg, zdroj: Ranker