Klíčové charakteristiky ENFP

tvořivost, zvídavost, nadšení, pružnost, spontánnost, expresivnost, nezávislost, přátelskost, vnímavost, energičnost, akčnost, výřečnost

Časté role v týmu: harmonizátor, diplomat
„Modlitba“: Pane, pomoz mi udržet mou mysl na jedné … Hele, to je hezký ptáček! …věci.

Temperament: Idealista (NF)

Silné stránky ENFP

Pro lidi s typem ENFP je život dobrodružství, plné vzrušujících možností. ENFP dokážou dobře vnímat ostatní, rychle chápou přítomnou situaci a předvídají budoucí vývoj. Mají široký rejstřík pocitů a intenzivních emocí. Od ostatních vyžadují ocenění, sami jsou vždy ochotni druhé ocenit a podpořit je. ENFP rychle porozumí, jak fungují jednotlivci i týmy, jsou houževnatí a přesvědčiví při sledování důležitých cílů. Jsou přizpůsobiví, dokážou něco vytěžit z každé situace. Jejich energie a nadšení inspiruje ostatní.

ENFP jsou inovátoři, rozjíždějí projekty, vynakládají velkou energii, aby věci rozhýbali. Intuici používají převážně ve vnějším světě, stimulují je noví lidé, ideje i zkušenosti. Umí vidět smysl, význam i souvislosti tam, kde je ostatní nevidí. Zpravidla bývají zvídaví, tvořiví, energičtí, nadšení a spontánní. ENFP vysoko cení harmonii a dobrou vůli. Rádi potěší druhé a kdykoliv je to možné, přizpůsobí se jejich požadavkům a přáním. ENFP umí dobře rozpoznat možnosti druhých lidí a mají energii a motivaci, aby jim pomohli tyto možnosti uskutečnit. Cítí se jistě, když postupují podle své intuice. Jejich nadšení často přitahuje ostatní.

ENFP bývají plní života, radostní, vyhledávají společnost, jsou obklopeni množstvím přátel. Zajímají se skoro o všechno a mají v sobě jiskru, která k nim ostatní přitahuje. Současně si velmi cení hloubku a opravdovost v blízkých vtazích a věnují mnoho energie, aby takové upřímné vztahy navázali a udrželi.

ENFP nenávidí rutinu, plány, pevné struktury a většinou se jim dokážou vyhnout. Bývají obratní v konverzaci i v mimořádných situacích. Když ale mluví o svých nejvnitřnějších přesvědčeních, mohou být najednou neobratní a vyjadřovat své názory s neobvyklým důrazem. Jsou to lidé, kteří potřebují mnoho ocenění a sami ho také ostatním lidem poskytují. Okolí vidí ENFP jako milé, vnímavé, přesvědčivé, spontánní.

Možné slabiny ENFP

Pokud ENFP nenajdou místo, kde jsou ostatními uznáváni pro svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • být roztěkaní, mít potíže se soustředěním, lehce se nechat odvést jinam
  • nebýt důslední při uskutečňování svých rozhodnutí
  • ignorovat termíny a závazné postupy.

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • zanedbávat detaily a postupy nutné pro realizaci svých nápadů
  • přepínat své síly – mohou mít problémy říct NE
  • mít problémy s používáním rozumu a logiky při hodnocení svých idejí a rozhodnutí

Pod velkým stresem mohou být ENFP zavaleni detaily a ztrácet svou normální perspektivu a smysl pro různé možnosti. Pak se mohou zaměřit na nedůležité či pokřivené detaily a udělat z nich středobod světa.

Známí ENFP

Nelson Mandela, Upton Sinclair, Lev Nikolajevič Tolstoj, zdroj: Keirsey

Sandra Bullock, Sharon Stone, Robin Williams, Bill Cosby, Meg Ryan, Daniel Radcliffe, zdroj: Ranker