ESTJ

 • Poskytněte ESTJ určitý čas, aby byl sám a mohl se s příčinou stresu vyrovnat
 •  Vyhněte se přímému útoku na příčinu stresu (problém, který ho způsobil)
 • ESTJ může pomoci, pokud se větší projekt rozdělí na několik menších
 • Vyslechněte ESTJ, co má na srdci
 • Proberte s ním informace a nápady, které by mohly vést k řešení
 • Ověřte si jeho pocity
 • Při komunikaci se vyhněte emocím

ISTJ

 • Poskytněte jim prostor
 • Vyslechněte si prokazatelné potvrzení toho, jak se jim v minulosti podařilo něco podobného překonat
 • Rozdělte úlohu na menší části
 • Dejte věcem pořadí, v jakém se mají udělat
 • Pokud je ISTJ v úzkosti a stresu, tak nevyvolávejte brainstorming, jen by to situaci zhoršilo
 • Pokud je to možné, poskytněte mu možnost nést odpovědnost
 • Příčinu stresu zbytečně nepřipomínejte
 • Povzbuďte jej k výkonu, ale pozor, aby to bylo pozitivně vnímáno

ISFJ

 • Poskytněte mu čas, aby si mohl sám srovnat své pocity
 • Uveďte mu příklad, jak v minulosti byla podobná situace zvládnuta
 • Rozdělte problém na menší, zvládnutelné části
 • Povzbuďte ho
 • Dejte úkolům určité pořadí
 • Nepřicházejte s nápady, když je v záchvatu emocí, jen to situaci zhorší
 • Zapojte ho do čtení materiálů, který ho zaujme
 • Doporučte mu vhodným způsobem fyzické cvičení
 • Vyslechněte si jeho obavy a pocity a snažte se ho uklidnit
 • Problémy nezlehčujte

ESFJ

 • ESFJ pomůže, když se půjde chvíli projít
 • Doporučte mu fyzické cvičení (nikoliv však s ohledem na jeho váhu nebo zdraví)
 • Snažte se ho zaujmout nějakou humornou zábavou
 • Nechte ho mluvit
 • Snažte se vcítit do jeho pocitů
 • Připomeňte mu jeho silné stránky
 • Nepoužívejte logiku k tomu, abyste ho vyvedli ze stresu
 • Nezapomínejte na něj
 • Poskytněte mu zpětnou vazbu a připomeňte mu podobnou situaci, kterou jste v minulosti řešili
 • Dostaňte ho pryč ze situace nebo prostředí, kde stres vznikl
 • Poskytněte mu pěknou knihu nebo film, který by ho potěšil

ESTP

 • Poskytněte mu klid přímo po události, která způsobila stres
 • Naslouchejte mu. Berte ohled na to, že může uvažovat iracionálně
 • Neříkejte mu, jak situaci má vyřešit, bude se cítit ještě bezmocnější
 • Snažte se ho uklidnit a povzbudit
 • Pomozte mu vyřešit priority a věnujte pozornost jeho pocitům

ISTP

 • Poskytněte mu čas a prostor
 • Snažte se mu ubrat z jeho povinností
 • Pomozte mu dostat se od příčiny stresu pryč
 • Neptejte se ho, jak se cítí
 • Doporučte mu fyzické cvičení
 • Nechte ho přečíst román nebo ho nechte dělat něco snadného
 • Odpusťte mu jeho případné nevhodné chování

ISFP

 • Dejte mu čas, aby se vyrovnal se svými pocity a myšlenkami
 • Ověřte si jeho pocity a naslouchejte
 • Žena ISFP je obvykle připravena mluvit o svých pocitech dříve, než muž
 • Připomeňte mu jeho silné stránky
 • Nedávejte mu rady, když je vystresovaný. Nepomůže to.
 • Buďte trpělivý, klidný a nepokoušejte se všemu rozumět
 • S nabídkou pomoci přijďte až, když se uklidní

ESFP

 • Trpělivě ho vyslechněte
 • Poskytněte mu prostor, aby se se stresem mohl vypořádat, ale buďte připraveni s ním mluvit, protože ESFP pomáhá, když může o problémech mluvit
 • Pochopte, že může mluvit iracionálně
 • Nedávejte mu rady, jak situaci vyřešit, cítí se pak bezmocně
 • Povzbuďte ho, aby fyzicky cvičil nebo strávil čas venku
 • Povzbuďte ho tím, že mu řeknete, co dělá dobře
 • ESFP pomáhá, když si hraje s domácími zvířaty
 • Požádejte ho, aby Vám s něčím pomohl

INFP

 • Poskytněte mu prostor, aby se se stresem mohl vypořádat
 • Ověřte si jeho pocity
 • Připomeňte mu jeho silné stránky
 • Nedávejte mu rady, to jeho pocity jen zhorší
 • Umožněte mu odstup od místa stresu
 • Může pomoci mu doporučit fyzické cvičení, ale není vhodné mu to navrhovat, když je ještě ve stresu, ale až najde řešení
 • Odpusťte mu, pokud byl příliš vystresovaný
 • Nechte ho pracovat na projektu, o který se zajímal, ale neměl na něj čas

ENFP

 • Poskytněte mu prostor, aby se se stresem mohl vypořádat
 • Připomeňte mu, že je schopný a kompetentní
 • Respektujte snahu o „útěk“
 • Nedávejte mu rady, když je vystresovaný, nepomůže to
 • Neptejte se na podrobnosti
 • ENFP pomáhá často meditace
 • Naslouchejte mu
 • Doporučte mu fyzické cvičení nebo zajít na masáže
 • Doporučte mu dostatek spánku
 • Mluvte s ním vřele a mile
 • Poté, co se uklidní, mu nabídněte si o tom promluvit

INFJ

 • Poskytněte mu prostor, aby se se stresem mohl vypořádat
 • Snižte smyslovou stimulaci (poslech hudby, TV atd.)
 • Nechte ho vyjádřit své myšlenky a pocity
 • Pochopte, že se může chovat iracionálně, ale neříkejte mu to
 • Nedávejte mu rady, to ho pouze popudí
 • Snažte se mu snížit množství povinností
 • Doporučte mu procházku v přírodě nebo četbu knihy
 • Projděte se s ním, pokud nebude chtít být sám
 • Nechte ho snížit emociální napětí tím, že ho necháte vyplakat u dojemného filmu nebo knihy
 • Odpusťte mu, pokud byl ve stresu příliš krutý či kritický. Pravděpodobně se bude cítit provinile

ENFJ

 • Snažte se pochopit, jak se cítí
 • Nechte ho mluvit
 • Připomeňte mu jeho silné stránky
 • Nepoužívejte logiku, abyste ho dostali ze stresu
 • Respektujte, že se může chovat iracionálně
 • Snažte se mu umožnit změnu prostředí
 • Jděte společně ven nebo cvičit
 • Sledujte spolu nějaký pěkný film

INTJ

 • Poskytněte mu prostor, aby se se stresem mohl vypořádat
 • Snižte stimulaci smyslů jako je hluk, televize, rádio či silné světlo
 • Nechte ho vyjádřit své myšlenky a pocity. Pochopte, že může být iracionální
 • Nedávejte mu rady, jen by to zhoršilo jeho pocity
 • Umožněte mu přestávku od odpovědnosti
 • Doporučte mu dostatek spánku
 • Pomozte mu odlehčit od složitých úkolů nebo zrušte nepotřebné aktivity
 • Po určité době samoty mu doporučte venkovní aktivity

ENTJ

 • Poskytněte mu prostor, aby se se stresem mohl vypořádat
 • Naslouchejte mu a dejte mu čas, aby vyjádřil své pocity
 • Diskutujte informace a nápady, které mohou vést k řešení
 • Nebuďte příliš emotivní
 • Doporučte mu změnu prostředí, procházku venku apod.
 • Povzbuďte ho, aby se zbavil pocitu frustrace
 • Sdělte mu, že je v pořádku to, co dělá a že máte pro něho pochopení

INTP

 • Poskytněte mu prostor a čas se vypořádat se svými pocity
 • Osvoboďte ho od části povinností
 • Umožněte mu se vzdálit od problémů
 • Neptejte se ho, jak se cítí
 • Doporučte mu fyzické cvičení
 • Zůstaňte nad věcí a odpusťte mu případné nevhodné chování

ENTP

 • Poskytněte mu prostor a čas se vypořádat se svými pocity
 • Nepoukazujte na to, když se chová iracionálně
 • Nesnažte se za něho vyřešit problém
 • Naslouchejte, ale nesnažte se vypořádat s jeho negativním stavem
 • Doporučte mu fyzické cvičení nebo masáže
 • Doporučte mu odpočinek
 • Potom, co se uklidní, se zeptejte, zda potřebuje pomoci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Fill out this field
Fill out this field
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
You need to agree with the terms to proceed