Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash

Žijeme v rychlé době a to s sebou přináší stres. Ten je na jednu stranu přirozenou součástí našeho života, ale na druhou stranu, přetrvávající stres škodí našemu zdraví a stojí za řadou nemocí. Co je však na stresu zajímavé, je skutečnost, že každý na stres reaguje jinak a obdobná situace můžeme být pro různé lidi různě stresující.

Pojďme se podívat, co stresuje jednotlivé osobnostní typy …

ESTJ – specialista, supervizor

Stresující faktory ESTJ:

 • Neschopnost se s druhými dohodnout
 • Iracionální chování
 • Neschopnost okolí problémy řešit
 • Ztráta kontroly
 • Příliš dlouhá jednání, které není konkrétní
 • Pobyt v emocemi nabitém prostředí
 • Cítí vinu za vlastní neschopnost měnit věci, které se mu nelíbí

Projevy stresu ESTJ:
Cítí se v izolaci, nepochopen a podceňován. Ve stresu se mu špatně komunikuje. Pokud je stres trvalejšího charakteru, může se zcela uzavřít do sebe. ESTJ pak může vnímat i drobné a nevýznamné poznámky jako útok na sebe. Zdravotně se stres může projevit bolestmi hlavy, krku nebo ramen z celkového napětí.

ISTJ – inspektor

Stresující faktory ISTJ:

 • Neschopnost se s druhými dohodnout
 • Převzetí termínů
 • Donucení dělat věci, které nedávají smysl
 • Časté změny
 • Neexistence směru nebo plánu
 • Absence předchozích zkušeností, jak situaci řešit
 • Příliš mnoho kontaktu s lidmi
 • Dlouhé jednání, které není konkrétní

Projevy stresu ISTJ:
V pracovním přetížení může spadnout do „katastrofického režimu“, kdy se soustředí na vše, co se může pokazit. Má tendenci k sebeobviňování za věci, které se měly udělat jinak. Ztrácí schopnost vidět věci klidně a konstruktivně. Deprimuje ho budoucnost. Při dlouhotrvajícím stresu situaci ještě více dramatizuje a stává se pesimistický a bojí se budoucnosti.

ISFJ – ochránce

Stresující faktory ISFJ:

 • Nutnost řešit mnoho projektů najednou
 • Konflikty a kritika
 • Absence zpětné vazby
 • Práce v prostředí, kde panuje napětí
 • Přijetí termínů
 • Nutnost řešit věci, které nejsou jasně definovány
 • Nutnost neustále jednat jako „odpovědná osoba“
 • Dlouhé jednání, které není konkrétní
 • Neznámé prostředí a nejistá budoucnost

Projevy stresu ISFJ:
V případě, že se ISFJ dostane do stresu, začíná myslet na to, co vše se může pokazit. Má pocit, že je vše špatně a že není schopen nic udělat správně. V případě trvalého stresu může upadnout do stavu mimo realitu. Přestává vnímat fakta a detaily a vidí pouze hrozné věci a cítí se odsouzen. Zároveň může být podrážděn a pesimistický. Pravděpodobně se bude znepokojovat všemi možnostmi, které mohou nastat.

ESFJ – koordinátor, poskytovatel

Stresující faktory ESFJ:

 • Nestrukturované prostředí
 • Nutnost dělat věci, které jsou abstraktní
 • Práce v prostředí, kde panuje napětí nebo konflikt
 • Neočekávaná změna
 • Nedostatek času na dokončení úkolu
 • Napjaté nebo konfrontační vztahy
 • Neočekávaná změna
 • Kritika
 • Absence důvěry v člověka, s kterým musí spolupracovat
 • Pocit přehlížení

Projevy stresu ESFJ:
Při stresu je ESFJ velmi kritický a citlivý. Očekává špatné záměry i tam, kde nejsou. Bojí se nejistoty a soustředí svoji pozornost na lidi, se kterými se cítí bezpečně. Potřebuje si potvrzovat svoji jistotu. Pod stresem jsou schopni najít chybu všem a u všeho. Mohou upadnout do pocitu deprese, pesimismu a ztráty energie. Dlouhodobý stres může způsobit uzavření do sebe a převzetí role „odsouzeného“. Zaměřuje se na vady všech okolo.

ESTP – dynamo, podnikatel

Stresující faktory ESTP:

 • Tvrdě vynucovaná pravidla
 • Nutnost plánovat do daleké budoucnosti
 • Pocit ztráty kontroly
 • Nutnost řešit úkoly bez jasného zadání a pokynů
 • Zahlcení teorií a administrativou
 • Nutnost přijímat úkoly a termíny, na které není připraven
 • Nutnost se rozhodovat s nedostatkem informací
 • Nutnost se přizpůsobovat plánu, který tvořil někdo jiný
 • Spolupracovat s lidmi, kteří jsou příliš vážní

Projevy stresu ESTP:
Při stresu má ESTP snahu se pomstít za to, co způsobilo stres. Například tím, že někoho zesměšňuje nebo jím pohrdá. Pokud je stres dlouhodobějšího charakteru, může situaci více dramatizovat a ztratit přirozenou soudnost. Výsledkem pak mohou být hrůzné fantazie o budoucnosti. I malým a bezvýznamným událostem pak může přikládat velký význam.

ISTP – mistr svého oboru

Stresující faktory ISTP:

 • Pevná omezení s absencí flexibility
 • Manipulace ve vztazích
 • Iracionální jednání lidí
 • Pobyt v emociálně nabitém prostředí
 • Nedostatek času na plnění úkolů
 • Teoretické a nekonkrétní úkoly
 • Stereotypní práce
 • Nedostatečné ohodnocení a nedostatek uznání

Projevy stresu ISTP:
Když se ISTP ocitne ve stresu, tak se může pokusit odpovědět tím, že zaútočí na faktory, které stres způsobují. Může pak úmyslně porušovat předpisy a pravidla. Ve své posedlosti logikou se pak snaží dokázat nesmyslnost stanoveného úkolu. V dlouhodobém stresu se ISTP se může projevovat hodně emotivně. Reaguje přecitlivěle na vztahy s ostatními a často nesprávně interpretuje nevýznamné detaily do přesvědčení.

 

Stresující faktory ISFP:

 • Pevná omezení s absencí flexibility
 • Porušování vlastních hlubokých hodnot
 • Nedostatek času na plnění úkolů
 • Příliš mnoho úkolů a povinností
 • Dlouhodobé plánování
 • Kritika
 • Nedostatek uznání od ostatních
 • Pocit, že něco ztrácí (vztah, úkol, atd.)

Projevy stresu ISFP:
ISFP se pod vlivem stresu stává agresivním, neklidným a vzdorovitým. Pokud se stres dále rozvijí, ISFP se může stát sebezničující a přestává respektovat vlastní blaho a zájmy. Snaží se obnovit vzrušení ve svém životě. V dlouhodobém stresu je kritický, může být až krutý vůči ostatním a záměrně vyhledávat chyby a nekompetentnosti. Může mít nutkání vše opravovat …

ESFP – bavič

Stresující faktory ESFP:

 • Prostředí s tvrdě vynucenými pravidly
 • Dlouhodobé plánování
 • Tlak přijímat závazky a plány
 • Kritika nebo konfrontace
 • Pocit ztráty kontroly
 • Úkoly bez podrobných pokynů a jasného zadání
 • Absence praktických zkušeností
 • Práce, při které je dotyčný dlouhodobě sám
 • Mnoho teorie
 • Nutnost dlouho sedět

Projevy stresu ESFP:
Když ESFP prožívá stres, může být z počátku pasivně rezistentní. Může se nudit. Stres se projevuje snahou otravovat lidi, kteří za příčinami stresu stojí. Pod vlivem stresu se emočně ztrácí a působí nezralým dojmem. V případě chronického stresu může ESFP upadat do introvertního stavu. Přestože je ESFP optimistický a přátelský člověk, pod vlivem dlouhodobého stresu začne vidět dramaticky budoucnost, zažívá vize zoufalství a nesprávně si vykládá věci, které vidí horší, než jsou …

INFP – idealista

Stresující faktory INFP:

 • Pevná pravidla a termíny
 • Porušení uznávaných hodnot
 • Nedostatek času
 • Extrémní nároky na čas
 • Ztráta času zbytečnostmi
 • Nepřímé a neupřímné jednání
 • Nemožnost využit vlastní tvořivost
 • Příliš velký důraz na detaily
 • Kritika nebo konfrontace
 • Strach, že by mohl něco ztratit

Projevy stresu INFP:
Při stresu se INFP začíná ztrácet. Cítí se řízen a manipulován ostatními. Snaha se sblížit s ostatními vede k sebeobětování a INFP má zmatek v tom, kdo vlastně je. V dlouhodobém stresu upadá do extravertního myšlení a může se fixovat na problémy a napravování nesprávností. Své destruktivní myšlení může nastavit na kohokoliv, kdo je k dispozici. Má sklony k sarkasmu a cynismu. Osobně však má pocit selhání.

ENFP – aktivista, optimista

Stresující faktory ENFP:

 • Tvrdě vynucována pravidla
 • Zaměření na opakované a podrobné úkoly
 • Nutnost se soustředit na detail
 • Příliš velký podíl minulosti
 • Nemožnost nebo neschopnost použít intuici
 • Obtíže při brainstormingu
 • Nedostatek vnějších podnětů
 • Potlačení vlastní tvořivosti
 • Tlak na dodání projektů dříve, než budou připraveny
 • Kritika a konfrontace
 • Nedostatek uznání

Projevy stresu ENFP:
ENFP se při stresu cítí odcizen a podveden, je pak podrážděnější a citlivější. Má tendenci zakrývat, co se v něm děje. V dlouhotrvajícím stresu padá do introvertního vnímání, to vede k posedlosti a depresi. Soustředí se na své tělesné pocity a interpretuje je jako znamení vážného onemocnění. Jeho myšlení se stává složité a má pocit, že neexistuje žádná možnost řešení. Ocitá se tak mimo vlastní kontrolu a není schopen řešit priority. Zaměří se pak na méně podstatné činnosti, jako vedení záznamů, úklid stolu apod.

INFJ – poradce

Stresující faktory INFJ:

 • Nutnost se soustředit na konkrétní detaily
 • Přetížení
 • Přerušení rozdělané práce
 • Porušení osobních hodnot
 • Práce s nekomunikativními lidmi
 • Nedostatek uznání či porozumění
 • Práce s velkým počtem detailů
 • Narušení plánů
 • Práce nemá jasně definovaný směr
 • Nedostatek harmonie
 • Kritika a konflikty
 • Neschopnost používat intuici nebo si představit budoucnost
 • Soustředění se pouze na přítomnost

Projevy stresu INFJ:
Při stresu se INFJ cítí roztříštěný a ztracený. Stres mu způsobuje bolesti hlavy či nevolnost. Dlouhotrvající stres vede ke sebezničujícím zvykům jako je nadměrná konzumace jídla, nadměrné cvičení, dlouhodobé sledování televize nebo pití alkoholu. Přitom to, co dělá mu nepřináší uspokojení a výše uvedené činnosti provádí spíše roboticky, než-li s nějakým úmyslem. Své chování překlápí stále více do nenávisti a následně se za ni sebeobviňuje. Z vnějšku pak chování INFJ může vypadat nerozumné a iracionální. Někdy se zaměřuje na detaily, což se projevuje posedlostí v čištění a úklidu domácnosti. Intenzivní prožitky pak mohou vést k naprostému vyčerpání.

ENFJ – podporovatel, učitel

Stresující faktory ENFJ:

 • Kritické nebo konfrontační prostředí
 • Absence uznání
 • Nedostatek harmonie
 • Neočekávaná změna
 • Nedostatečný čas na dokončení práce
 • Napjaté vztahy nebo prostředí
 • Nutnost dělat stále se opakující úkoly
 • Nutnost dělat věci v rozporu s jeho hodnotami
 • Nepochopení nebo nedůvěra
 • Lidé, kteří neplní své idealizované očekávání

Projevy stresu ENFJ:
Když ENFJ zažívá stres, tak se snaží si chránit svůj pocit pohody. Dlouho v sobě nepříjemné pocity potlačuje, ale po čase to vede k výbuchu emocí a hněvu. Stres se u ENFJ odráží na zdraví a to bolestmi hlavy, napětí v šíji nebo žaludeční problémy. Dlouhodobý stres pak projevuje kritikou ostatních a hledáním chyb a nedostatku kompetencí. Nezřídka se však kritika ostatních může změnit na sebekritiku. Obojí má příčinu ve snaze přijít na důvody svého stresu.

INTJ – architekt

Stresující faktory INTJ:

 • Pobyt v prostředí, které neocení jeho dovednosti, vize nebo nápady
 • Nedostatek času
 • Příliš mnoho šumu a vyrušování
 • Spolupráce s lidmi, které považuje za líné, neschopné nebo nevědomé
 • Kontrolování příliš mnoha detailů
 • Pobyt v neznámé oblasti
 • Přílišná koncentrace na současnost
 • Nemožnost používat svoji intuici k představě o budoucnosti

Projevy stresu INTJ:
Když je ve stresu, INTJ může cítit obrovský tlak. Pro INTJ to často znamená, že má potlačenou schopnost něco produkovat. Může být ochromen a nebýt schopen přemýšlet o nápadech a možnostech. Se stoupajícím stresem se INTJ stává nepříjemný a sociální interakce jsou stále obtížnější. INTJ je schopen utrácet obrovské množství času bojem s hroznými myšlenkami a pocity bezcennosti. Rozebírá své chyby, nedostatky a slabosti a brzdí si sám pokrok v práci obavou z neúspěchu. V případě dlouhodobého stresu se může dostat do sebe-destruktivního stavu, jako je nadměrné stravování, nadměrné cvičení, alkoholismus nebo nákup hodně zbytečných předmětů.

ENTJ – vůdce

Stresující faktory ENTJ:

 • Pobyt v prostředí, které postrádá vizi nebo nápady pro budoucnost
 • Spolupráce s neschopnými lidmi
 • Špatně řízená změna
 • Lenost
 • Chce být vůdce, ale je tlačen do pozice následovníka
 • Nemožnost realizovat své cíle
 • Pocit viny, že je vůči ostatním příliš kritický
 • Potřeba se vypořádat se silnými emocemi ostatních
 • Nerespektované osobní hodnoty

Projevy stresu ENTJ:
Při stresu může být ENTJ z počátku silně argumentující a bojovný vůči každému, kdo stres způsobuje. ENTJ získává pocit, že ztrácí kontrolu nad projektem a cítí naléhavou potřebu jej dokončit. Pokud stres přetrvává, potřebuje něco udělat. Pouští se pak do špatně zaměřených činností, jako je čištění, počítání nebo kontrola. Může cítit rostoucí pocit selhání a vzrůstající pocit hněvu a frustrace. Pokud se jedná o dlouhotrvající stres, tak se mohou u něho projevit nestandardní emoce nebo dokonce zuřivost a odstup od ostatních, aby nikdo neviděl jeho emoční nestabilitu. Zaměřuje se na své vztahy a může mylně interpretovat drobné a nevýznamné detaily a domnívat se, že jiní ho nenávidí nebo se jim nelíbí.

INTP – logik

Stresující faktory INTP:

 • Pobyt v prostředí, kde se cítí řízen ostatními
 • Nemůže se okamžitě rozhodovat
 • Jednoduché a opakované úkoly
 • Spolupráce s lidmi, které považuje za neschopné
 • Nedostatek autonomie
 • Zodpovědnost za kvalitu práce někoho jiného
 • Nedostatek vlastního času
 • Pobyt v emočně nabitém prostředí
 • Pobyt v místě, kde není jeho odbornost oceněna
 • Ostatní zasahují do jeho osobního prostoru
 • Absence platných hodnot

Projevy stresu INTP:
Když INTP začne zažívat stres, často se cítí velmi sebekritický a bezmocný. Pokud stres pokračuje, INTP se cítí, jako by se jeho mysl zablokovala a má pocit, že nemá přístup ke všem důležitým informacím. Jeho tvořivost se zastaví a zablokuje racionální myšlení. INTP se může v očekávání selhání stát roztěkaným. Pokud se stane příliš ohromený stresem, může začít odmítat všechna rizika a nezíská důležité zkušenosti a dovednosti, které potřebuje. V případě chronického stresu může mít INTP emocionální výbuchy a stává se velmi nervózní. Jedná nelogicky, neúčinně a soustředí se na nepodstatné detaily.

ENTP – vizionář

Stresující faktory ENTP:

 • Prostředí, kde jsou tvrdě vyžadována pravidla
 • Nedostatek změn
 • Absence vnějších stimulů
 • Micromanagement (detailní řízení podřízených)
 • Potlačení vlastní tvořivosti
 • Spolupráce s nekompetentními lidmi
 • Absence vize
 • Porušení stanovených zásad
 • Přílišné zaměření na detaily

Projevy stresu ENTP:
ENTP je pod vlivem stresu rozrušený a ochromený. Může se cítit nekompetentní a neschopný. Může být ochromen strachem, panikou a úzkostí a ENTP bude cítit potřebu uniknout této situaci. Stres mu může potlačit kreativitu a může se stát apatický. Pod vlivem dlouhodobého stresu začíná mít hypochondrické sklony a obává se vážných onemocnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Fill out this field
Fill out this field
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
You need to agree with the terms to proceed