Typy osobností

INTP – logik

Snaží se najít logické vysvětleni pro všechno, co je zajímá. Mají rádi teorie a abstrakce, ideje je zajímají více než mezilidské vztahy. Jsou tiší, rezervovaní, pružní a přizpůsobiví. Mají mimořádnou schopnost proniknout do hloubky problémů, které je zajímají. Skeptičtí, někdy kritičtí, vždy schopní analytici.
Více o tomto typu

ISTJ – Inspektor

Tiší, seriózní, úspěšni diky důkladnosti a spolehlivosti. Jsou praktičtí, věcní, realističtí a odpovědní. Rozumově dojdou k tomu, co by mělo být, a pak za tím vytrvale a bez rozptylování jdou. Rádi dělají věci systematicky a důkladně – ať už je to v práci, doma či jinde. Váží si tradic a loajality.
Více o tomto typu

INFJ – poradce

Hledají v myšlenkách, vztazích i věcech smysl a souvislosti. Zajímá je, co lidi motivuje, umí porozumět ostatním. Svědomití a oddaní vlastním pevným hodnotám. Mívají jasnou vizi, jak nejlépe napomoci obecnému dobru. Při realizaci své vize jsou systematičtí a rozhodni.
Více o tomto typu

ISTP – mistr svého oboru

Tolerantní a pružní, tiše pozorují okolí. Když se ale objeví problém, jednají rychle a hledají řešení. Zajímá je, proč věci fungují a umí z velkého množství údajů vytáhnout jádro problému. Zajímají se o příčiny a následky věci, umí uspořádat fakta podle logických principů, cení si výkonnosti.
Více o tomto typu

ISFP – skladatel

Tiší, přátelští, citliví a laskaví. Vychutnávají přítomnou chvíli, vše co se děje kolem nich. Mají rádi svůj vlastní prostor a práci podle vlastního načasování. Jsou loajální a oddaní svému přesvědčení a lidem, kteří jsou pro ně důležití. Vyhýbají se nesouladům a konfliktům, své názory ti hodnoty druhým nevnucuji.
Více o tomto typu

INFP – idealista

Idealističtí, loajální ke svým vnitřním hodnotám i k lidem, kteří jsou pro né důležití. Chtějí, aby život odrážel jejich přesvědčení. Zvídaví, rychle nacházejí možnosti, mohou uspíšit realizaci nových nápadů. Snaží se porozumět lidem a pomoci jim naplnit jejich možnosti. Přizpůsobiví, pružní a vstřícní, pokud nejsou ohroženy jejich vnitřní hodnoty.
Více o tomto typu

ESTP – dobyvatel

Pružni a tolerantní, mají pragmatický přístup zaměřený na okamžité výsledky. Teorie a koncepce je nudí – chtějí se energicky zapojit do řešení problémů. Zaměřuji se na to, co je tady a teď, jsou spontánní, užívají si každou chvíli, kdy mohou být spolu s ostatními. Mají rádi materiální komfort a stylovost Nejlépe se učí při práci.
Více o tomto typu

ESFP – bavič

Otevřeni, přátelští a vstřícní. Milovníci Života, lidí a materiálního komfortu. Rádi se spolu s ostatními starají o to, aby věci fungovaly. Do řešení problémů vnášejí selský rozum a realistický přístup, umí z práce udělat zábavu. Jsou pružní a spontánní, snadno se přizpůsobí novým lidem a prostředí. Nejlépe se učí, když nové dovednosti zkoušejí spolu s druhými lidmi.
Více o tomto typu

ENFP – aktivista

Vřelí, nadšení pro věc, obrazotvorní. Život je pro ně plný možností. Velmi rychle vidí souvislosti mezi událostmi a různými informacemi a pak podle toho odvážně jednají. Od druhých potřebují hodné ocenění, sami jsou ochotni ocenění i podporu poskytnout. Jsou spontánní a pružní, často spoléhají na svou výřečnost a schopnost improvizace.
Více o tomto typu

ENTP – vizionář

Pohotoví, duchaplní, povzbuzující ostatní, přímí. Nápadití při řešeni nových obtížných problémů. Umí vytvářet koncepce a pak je strategicky analyzovat dobří znalci lidí. Rutina je nudí, málokdy chtějí dělat tu samou věc stejně, snadno se nadchnou pro nové věci.
Více o tomto typu

ESTJ – specialista, supervizor

Praktičtí, realističtí, věcní. Rozhodní, svá rozhodnutí umí rychle provádět v praxi. Organizují projekty i druhé lidi, aby se věci hýbaly, zaměřují se na výsledky, kterých se snaží dosahovat s nejmenším možným úsilím. Pečlivé se starají i o detaily a rutinní věd. Mají přehledný systém logických standardů, které postupně naplňují, a od ostatních vyžadují totéž. Při uskutečňování plánů jsou energičtí.
Více o tomto typu

ESFJ – koordinátor, poskytovatel

Vřelí, svědomití a dobře spolupracující. Ve svém okolí usilují o harmonii. Rádi spolupracují s ostatními tak, aby úkoly byly splněny přesně a včas. Jsou loajální a pečlivě se starají i o drobné detaily. Všímají si, co lidé v běžném životě potřebují a snaží se jim to poskytnout Potřebují oceněn! za to, jací jsou a co poskytuji ostatním.
Více o tomto typu

ENFJ – podporovatel

Vřelí, empatičtí, citliví a odpovědní. Umí se naladit na city, potřeby i motivace ostatních. V každém umí najít skryté možnosti, chtějí druhým pomáhat naplňovat jejich potenciál. Mohou fungovat jako katalyzátory pro individuální růst i vývoj skupin. Loajální, oceněni je motivuje, kritika zasáhne. Společenští, ve skupině pomáhají ostatním, mohou být inspirujícími vůdci.
Více o tomto typu

ENTJ – vůdce

Upřímní, rozhodní, často přebírají vedení. Rychle rozpoznají nelogické či neefektivní postupy a pravidla, umí naplánovat a uskutečnit změny, které vyřeší problémy v organizacích. Jsou dobří v dlouhodobém plánování a vytyčováni cílů. Bývají dobře informovaní, sečtělí, rádi prohlubují své znalosti a předávají je ostatním. Své myšlenky energicky prosazují.
Více o tomto typu

ISFJ – Ochránce

Tiši, přátelští, odpovědni a svědomití. Povinnosti plní seriózně a spolehlivé. Jsou důkladní, přičinliví a přesní. Loajální, ohleduplní, všímají si lidí, kteří jsou pro ně zajímaví, pamatují si, co mají ostatní rádi. Zajímá je, jak se ostatní cítí. Doma i v práci se snaží vytvořit spořádané a harmonické prostředí.
Více o tomto typu

INTJ – Architekt

Maji originální myšlení a dokáží vyvinout velké úsilí, aby své nápady realizovali. Rozpoznávají, co je skryto pod vnějšími událostmi, vytvářejí dlouhodobé koncepce. Pokud pro né má práce smysl, umí ji dobře zorganizovat a dojít k dli. Jsou skeptičtí a nezávislí, mají vysoké požadavky na schopnosti a výkonnost u sebe i ostatních.
Více o tomto typu

(c) 2024 Typolo.cz
closebarsangle-down