INTJ – Architekt

Maji originální myšlení a dokáží vyvinout velké úsilí, aby své nápady realizovali. Rozpoznávají, co je skryto pod vnějšími událostmi, vytvářejí dlouhodobé koncepce. Pokud pro né má práce smysl, umí ji dobře zorganizovat a dojít k dli. Jsou skeptičtí a nezávislí, mají vysoké požadavky na schopnosti a výkonnost u sebe i ostatních.