Klíčové charakteristiky ISFP

péče o druhé, jemnost, skromnost, přizpůsobivost, citlivost, všímavost, kooperativnost, loajálnost, důvěřivost, spontánnost, empatie, zaměření na harmonii

Časté role v týmu: improvizátor, vyjednavač
„Modlitba“: Pane, pomoz mi postavit se za svá práva (pokud tě neobtěžuje, že o to žádám.”

Temperament: Průzkumník (SP)

Silné stránky ISFP

Lidé s typem ISFP žijí v přítomné chvíli a prožívají přitom tichou radost. Potřebují čas, aby si mohli vychutnat každý moment. Mají rádi svobodu, která jim umožní sledovat svou cestu, potřebují vlastní prostor a svoje vlastní tempo. Pak jsou schopni totéž poskytnout druhým. Jsou spolehliví při plnění závazků a úkolů, které jsou pro ně důležité. ISFP potřebují čas, aby se s ostatními sblížili. Vztahy, které si vybudují, jsou pro ně velmi důležité. Svou oddanost k druhým vyjadřují mnoha nenápadnými způsoby.

Lidé s typem ISFP se řídí pevným vnitřním přesvědčením a snaží se, aby jejich život tyto vnitřní hodnoty vyjadřoval. Práce pro ně není jen obyčejné zaměstnání, chtějí svým dílem přispět k štěstí či blahobytu druhých. Nemají rádi rutinu, ale dokážou energicky a oddaně pracovat na tom, čemu věří. Zpravidla bývají důvěřiví, příjemní, pozorní, citliví a jemní.

ISFP si přesně uvědomují realitu dané chvíle – pozorně vnímají lidi i svět kolem sebe. Učí se spíš při vlastní práci než čtením či přednáškami, rychle se zapojují do běžných denních činností. Bývají proto také všímaví, realističtí, praktičtí, konkrétní a věcní. ISFP jsou naladěni na pocity a potřeby ostatních a dokážou na ně pružně reagovat. Často mají cit pro přírodu i pro krásu všeho živého – lidí, živočichů, rostlin. Nejvíc si cení lidí, kteří věnují dostatek času porozumění jejich hodnotám a cílům a kteří je dokážou podpořit při sledování jejich vlastní cesty.

ISFP jsou přizpůsobiví a pružní, pokud není ohroženo to, na čem jim hodně záleží – pak jejich přizpůsobivost končí. Hluboce se zajímají o ostatní lidi, ale dávají to najevo spíš činy než slovy. ISFP bývají tiší. Lidem, které dobře neznají, může jejich vřelost, nadšení pro věc a hravý humor zůstat skryty. Dávají přednost pozorování a podpoře ostatních před organizováním, nemají chuť stát vepředu. Ostatní mohou lidi typu ISFP podceňovat, sami se také někdy hodnotí zbytečně nízko. Často berou své dobré výsledky za normu a příliš se zabývají rozdílem mezi vysokými vnitřními standardy a skutečností. Ostatní vidí ISFP zpravidla jako tiché, rezervované a tolerantní.

Potenciální slabé stránky ISTP

Pokud ISFP nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • odtahovat se od lidí a „vycouvat“ ze situací,
  • být příliš sebekritičtí,
  • pasivně odporovat strukturám a pravidlům,
  • cítit se nedocenění a podhodnocení.

Pro ISFP je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – myšlení (T) a intuici (N). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • odmítat či nebrat vážně logické důvody,
  • cítit se nedostatečně pro řešení složitých problémů,
  • nedohlédnout širší souvislosti okamžitých rozhodnutí.

Pod velkým stresem mohou být ISFP příliš kritičtí k sobě či druhým a vynášet zbytečně tvrdé a negativní soudy.

Známí ISFP

Wolfgang Amadeus Mozart, Jackie Onassis, Barbra Streisand, Cher, Bob Dylan, zdroj: Keirsey

Paris Hilton, Rihanna, Beyoncé Knowles, Brad Pitt, Britney Spears, Lady Gaga, zdroj: Ranker