Klíčové charakteristiky ISFJ

orientace na detail, pečlivost, tradicionalismus, loajálnost, trpělivost, praktičnost, organizovanost, smysl pro povinnosti, oddanost, ochraňování, důslednost, zodpovědnost

Časté role v týmu: stabilizátor, tradicionalista
„Modlitba“: „Pane, prosím, pomoz mi být více bezstarostným a pomoz mi to dělat přesně a správně.“

Temperament: Strážce (SJ)

Silné stránky ISFJ

Lidé s typem ISFJ jsou zodpovědní a uvážliví, je na ně spolehnutí. Mají smysl pro odpovědnost a hlubokou loajalitu k organizacím, rodině a vztahům ve svém životě. Vytrvale pracují na splnění závazků v zadaném rozsahu a čase. Jsou schopni obětovat mnohé pro splnění úkolů, které vnímají jako nezbytné, ale mají tendenci ignorovat úkoly, které jim nedávají smysl. ISFJ se zaměřují na to, co lidé chtějí a potřebují a dokážou zavést postupy, které tyto potřeby a přání mohou naplnit. Své sociální role a odpovědnosti berou vážně a od ostatních chtějí totéž. Jsou pro ně nesmírně důležité rodinné vtahy, své role v rodině se ujímají svědomitě, ale od ostatních v rodině očekávají totéž.

Lidé s typem ISFJ mají realistický a praktický přístup k faktům. Svou preferenci pro smysly používají především ve vnitřním duševním světě, kde uchovávají informace. Jasně si pamatují detaily, které pro ně mají osobní význam – může to být třeba tón hlasu nebo výraz tváře. Zpravidla bývají praktičtí, realističtí a konkrétní.

Lidé s typem ISFJ používají cítění při rozhodování, které je u nich založeno na osobních hodnotách a starosti o ostatní. Cení si harmonie a spolupráce a snaží se je vytvářet. Proto bývají také spolupracující, ohleduplní k ostatním, milí a citliví. ISFJ mají jasné a stálé názory, protože k nim dospěli pečlivou a důkladnou analýzou svých zkušeností a znalostí. Respektují autority a standardní postupy. ISFJ podpoří změnu pouze tehdy, když fakta ukazují, že taková změna přinese lidem praktický užitek.

Lidé s typem ISFJ jsou ve vztazích tiší a nenároční, často kladou ostatní – zvláště členy rodiny – před sebe. Necítí se dobře v konfliktech a jsou ochotní druhým vyjít vstříc. Jejich úcta k tradicím a citům ostatních je ale může vést k tomu, že se budou bránit jednání, které je podle nich zraňující či necitlivé. Druzí vnímají jejich hodnoty, jejich touhu po řádu a jejich laskavost. Nemusí však vědět o bohatém vnitřním světě jejich smyslových vjemů a vzpomínek. Ostatní lidé vidí ISFJ zpravidla jako klidné, vážné, svědomité, ohleduplné, schopné se starat o druhé, ctít tradice a závazky.

Možné slabiny ISFJ

Pokud se člověk s osobnostním typem ISFJ dostane do prostředí, kde nejsou jeho vlastnosti oceňovány druhými, může rezignovat a začne:

  • slepě podporovat autority a standardní postupy,
  • cítit se nedoceněně a ublíženě, často si stěžovat,
  • zaměřovat se jen na krátkodobá řešení.

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • nevidí širší důsledky současných rozhodnutí nebo postupů,
  • své potřeby prosazuje s obtížemi,
  • nerad uplatňuje neosobní kritéria při rozhodování – a to i tehdy, když je to potřeba.

 

Pod velkým stresem může ISFJ vytvářet „katastrofické scénáře“ – tisíce představ o negativních alternativách. Pak je může začít ventilovat a nebrat přitom v úvahu lidi kolem sebe, což u něj není obvyklé.

Známí ISFJ

Matka Tereza, George H. W. Bush, Jimmy Stewart, zdroj: Keirsey

Tiger Woods, Bruce Willis, Anthony Hopkins, Jimmy Carter, zdroj: Ranker