Klíčové charakteristiky ESTP

zaměření na činnost, přizpůsobivost, veselost, pružnost, energičnost, bystrost, spontánnost, pragmatičnost, bezstarostnost, výmluvnost, otevřenost, pohotovost

Časté role v týmu: improvizátor, vyjednavač
„Modlitba“: Pane, pomoz mi převzít odpovědnost za své vlastní činy, i když problémy většinou nejsou moje vina.

Temperament: Průzkumník (SP)

Silné stránky ESTP

Lidé osobnostního typu ESTP jsou energičtí, aktivně a tvořivě přistupují k řešení problémů.  Většinou se nenechají svazovat pravidly a zavedenými postupy, raději nacházejí nové, vlastní cesty. Umí najít jednoduchá řešení složitých problémů, práce je baví. Jsou pružní, přizpůsobiví, tvořiví, plní nápadů, dokážou spojit protichůdné názory ve skupině, jsou to dobří týmoví hráči. Bývají oblíbení pro svou radost ze života a schopnost radovat se z přítomné chvíle. Jsou to vítaní společníci na společenských setkáních, při sportu i v práci.

Lidé s typem ESTP zajímá všechno, co se kolem nich děje – ať už jsou to události, jídlo, oblečení, sport – cokoliv, co nabízí nové zkušenosti. Učí se víc při vlastní činnost než studiem nebo četbou, rádi se vrhají na nové věci a spoléhají přitom na svou schopnost tvořivě reagovat na nové situace. Proto zpravidla bývají všímaví, praktičtí, realističtí a aktivní.

Lidé typu ESTP se rozhodují na základě logického uvažování, a je-li to třeba, dokážou být pevní a houževnatí. Bývají to také schopní analytici a racionální řešitelé problémů, přímí a asertivní lidé.

Lidé typu ESTP snadno rozpoznají, co je v dané chvíli potřeba, a rychle to udělají. Namísto vynášení soudů pružně reagují na nové požadavky. V dobré víře berou věci tak, jak jsou, a hledají pro ně nejlepší řešení. Méně se zabývají tím, co by mohlo, mělo či muselo být.

ESTP ovládají umění žít. Milují život a rádi se do něj noří. Ostatní vnímají jejich nadšení a dobrou náladu. ESTP jsou lidé akce. Teorie a psané pokyny většinou nemají rádi a vyhýbají se jim. Mohou mít problémy v tradičně vedených školách, přestože dosahují dobré výsledky, když vidí význam úkolu a mohou experimentovat. Ostatní vidí ESTP zpravidla jako velkorysé, spontánní, zábavné, ochotné riskovat, pragmatické při řešení problémů.

Možné slabiny ESTP

Pokud lidé typu ESTP nenajdou místo, kde by mohli být za své přednosti oceněni, cítí se obvykle frustrovaní a mohou:

  • mít problémy s přijímáním pravidel a dodržováním termínů
  • zaměřovat se pouze na vzrušení a aktivity s tím spojené a být v zajetí vnějších aktivit
  • raději si užívat života než přijímat důležité závazky

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • nevidět širší důsledky současných rozhodnutí nebo postupů na ostatní
  • zapomínat na termíny a akce, které jsou důležité pro ostatní
  • být netrpěliví při debatách či osobních rozhovorech.

Pod velkým stresem mohou ESTP rozvíjet katastrofické scénáře. Mohou získat dojem, že se o ně ostatní nestarají a pak si přizpůsobovat vnímání reality tak, aby získali „důkazy“ k tomuto dojmu.

Známí ESTP

Ernest Hemingway, Franklin D. Roosvelt, Winston Churchill, Donald Trump, Madonna, John F. Kennedy, George S. Patton, zdroj: Keirsey

Angelina Jolie, George W. Bush, Bruce Willis, Eddie Murphy, Jack Nicholson, zdroj: Ranker