Klíčové charakteristiky ESTJ

logičnost, rozhodnost, systematičnost, objektivnost, výkonnost, přímočarost, praktičnost, organizovanost, neosobnost, zodpovědnost, spořádanost, důslednost

Časté role v týmu: stabilizátor, tradicionalista
„Modlitba“: Pane, pomoz mi, aby se přestal pokoušet řídit všechno. A pokud budeš potřebovat nějakou pomoc, stačí požádat.

Temperament: Strážce (SJ)

Silné stránky ESTJ

Lidé s typem ESTJ rádi organizují druhé, připravují projekty, vymýšlejí postupy, procedury a starají se o to, aby věci fungovaly. Řídí se jasnými pravidly, která se systematicky snaží uvádět do života. Oceňují schopnosti, výkonnost, rádi v životě i v práci ukazují výsledky. Nejlepší výsledky dosahují v situacích, kdy jasné, známé problémy mohou být vyřešeny vyzkoušenými postupy.

Lidé s typem ESTJ k řešení problémů přistupují racionálně a pokud situace vyžaduje tvrdost a houževnatost, dokážou ji projevit. Myšlení používají převážně ve vnějším světě, kde organizují svůj život a práci. Nemají trpělivost řešit zmatky, lajdáctví či polovičatosti. Zpravidla bývají logičtí, analytičtí, objektivně kritičtí, rozhodní, jasní, asertivní. ESTJ se zaměřují na přítomnost – na to, co je reálné a aktuální. Když řeší problémy, uplatňují důležité zkušenosti z minula. Dávají přednost zaměstnáním, která přinášejí okamžité a viditelné výsledky. Bývají proto také praktičtí, realističtí, „nohama na zemi“, systematičtí a pragmatičtí.

ESTJ mají většinou výborné organizační schopnosti, protože rozumí fungování různých systémů. Umí naplánovat jednotlivé kroky, které vedou k vytčenému cíli, dokážou předvídat možné problémy, rozdělit odpovědnost a najít zdroje. Není pro ně těžké všechno zařídit, na nic nezapomenout a včas věci dovést do konce. Když vidí, že něco nefunguje, udělají potřebné změny a opravy. Obvykle dávají přednost vyzkoušeným postupům. Pro ESTJ je přirozené vymýšlet postupy a zavádět řád. Ostatní na ně proto spoléhají, že se věcí ujmou a budou dohlížet na jejich dokončení. Někdy mohou na druhé působit jako diktátoři, kteří vždycky vědí, co se má udělat a jak. V komunikaci jsou jasní a přímí, ostatní proto většinou dobře vědí, co si myslí.

Možné slabiny ESTJ

Pokud ESTJ nenajdou místo, kde by mohli být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • být zkostnatělí a dogmatičtí
  • být dotěrní „všehoznalí experti“, kteří se snaží poroučet a odmítají naslouchat
  • být puntičkáři a nemít trpělivost s těmi, kteří se neřídí přesně podle pokynů

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • používat přísnou logiku i v případě, kde jde o emoce a mezilidské vztahy
  • nenaplňovat potřeby druhých, pokud jde o lidské vztahy a city
  • nevidět širší souvislosti zdánlivě bezproblémových činů

Pod velkým stresem se mohou ESTJ cítit osamělí a nedocenění a může jim dělat potíže svěřit se s pocity stresu či zoufalství druhým.

Známí ESTJ

George Washington, Bernard Law Montgomery, zdroj: Keirsey

Condoleezza Rice, Ivanka Trump, Michelle Obama, Emma Watson, zdroj: Ranker