Klíčové charakteristiky ENTP

podnikavost, nezávislost, výřečnost, strategické uvažování, tvořivost, kritičnost, analytičnost, bystrost, kompetence, zpochybňování, zaměření na teorie, přizpůsobivost

Časté role v týmu: stratég, vizionář
„Modlitba“: Pane, prosím, pomoz mi dnes držet se zavedených zvyklostí. Na druhou stranu, spokojím se s několika minutami.

Temperament: Racionál (NT)

Silné stránky ENTP

Lidé s typem ENTP neustále zkoumají své okolí a hledají nové šance a možnosti. Vidí souvislosti a jevy, které jsou ostatním skryté. Někdy se zdá, jako by uměli vidět i do budoucnosti. Dokážou vytvářet koncepce a pak je strategicky analyzovat. ENTP chápou, jak fungují systémy. Pak v nich podnikavě a tvořivě manévrují, aby dosáhli svých cílů.

ENTP jsou nadšení inovátoři. Jejich svět je plný možností, zajímavých nápadů a vzrušujících výzev. Problémy je stimulují. Snadno nacházejí tvořivá řešení, vrhají se do aktivity a spoléhají přitom na svou schopnost improvizace. Intuici používají hlavně ve vnějším světě. Zpravidla bývají kreativní, imaginativní, koncepční a zvídaví.

ENTP používají myšlení hlavně ve vnitřním světě, aby analyzovali situace i ideje a aby plánovali. Obdivují kompetenci, inteligenci, pracovitost a výkonnost. Bývají proto také analytičtí, logičtí, racionální, objektivní a asertivní.

ENTP jsou podnikaví, tvořiví, aktivní a energičtí. Složité problémy umí komplexně, globálně vyřešit.  Pokud je něco zaujme, dokážou dělat téměř cokoliv. ENTP jsou spontánní a přizpůsobiví. Umí rozpoznat přístup ostatních, svým nadšením a energií dokážou přimět ostatní, aby podpořili jejich vizi.

Při konverzaci zaujmou a stimulují ostatní, mají rádi debaty o nových nápadech. Umí plynule konverzovat, jsou bystří, mají rádi slovní souboje. Pokud se ale jedná o základní principy myšlení, mohou mluvit tak důrazně, že to druhé může zaskočit. Ostatní lidé vidí ENTP zpravidla jako nezávislé, kreativní, nadšené pro věc, energické, asertivní a přímé osoby.

Možné slabiny ENTP

Pokud ENTP nenajdou místo, kde jsou ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrovaní a mohou:

  • být hrubí a nevraživí
  • kritizovat ostatní, zvláště pokud jsou podle nich nevýkonní či nekompetentní
  • být rebelští a útoční
  • být roztěkaní

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • podceňovat detaily a rutinní postupy, nezbytné k uskutečnění jejich představ
  • přehlížet důsledky, které jejich ideje a plány mají pro druhé lidi
  • být nepřiměřeně nároční na druhé lidi

Pod velkým stresem se mohou ENTP ztrácet v záplavě detailů a přijít o svou schopnost nacházet nové možnosti. Pak se soustředí na nepodstatný nebo zkreslený detail, kterému začnou přikládat zásadní důležitost.

Známí ENTP

Tomas Edison, Maria Montessori, Nicola Tesla, Abraham Lincoln, zdroj: Keirsey

Barack Obama, Tom Hanks, Theodore Roosevelt, Rowan Atkinson, Henry Kissinger, zdroj: Ranker