Klíčové charakteristiky ENTJ

zaměření na logiku, rozhodnost, zaměření na plány, tvrdost, strategické myšlení, vysoké nároky, teoretičnost, spravedlivost, systémový přístup, přímočarost, objektivnost, kritičnost

Časté role v týmu: stratég, vizionář
„Modlitba“: „Pane, pomoz mi zpomalit anespěchatstímcodělám“

Temperament: Racionál (NT)

Silné stránky ENTJ

Lidé s typem ENTJ jsou přirození vůdci a organizátoři. Jsou schopni vytvářet koncepce a teoretické základy a přetvářet možnosti do konkrétních plánů, aby dosáhli krátkodobých i dlouhodobých cílů. Dokážou rozpoznat nelogické či neúčinné postupy a mají silnou potřebu je změnit – organizovat lidi a situace tak, aby se vše hýbalo správným směrem. ENTJ jsou strategičtí vizionáři, umí předvídat budoucí potřeby lidí a organizací, za které jsou zodpovědní.

Lidé s typem ENTJ používají své myšlení převážně ve vnějším světě, a jsou proto od přírody kritičtí. Stanoví si vlastní standardy a pak je s velkým důrazem uplatňují ve své organizaci, na druhé i na sebe. Cení si inteligence a kompetence, nejvíc jim vadí lajdáctví a nezájem. Pokud to situace vyžaduje, umí být tvrdí. Zpravidla bývají analytičtí, logičtí, kritičtí, rozhodní, přímí a asertivní. ENTJ jsou intelektuálně zvídaví, hledají nové ideje a mají rádi složité problémy. Bývají koncepční, strategicky přemýšlející tvůrci plánů a teorií.

ENTJ bývají velmi úspěšní při řešení organizačních problémů. Velmi dobře rozpoznají spletité vztahy uvnitř organizací a dokážou přejít k strategii a k akci – myslí dopředu, předvídají problémy, vytvářejí široké plány a postupy a umí najít lidské i materiální zdroje pro dosažení cílů. Většinou je nezajímají rutinní úkoly, dávají přednost novým výzvám. ENTJ obdivují a vyhledávají lidi, kteří se dokážou učit a jsou jako oni – říkají, co si myslí a dokážou přesvědčivě argumentovat.

ENTJ mají sice rádi, když jsou věci jasné a dané, ale jejich záliba v idejích je může zavést k širokému intuitivnímu zkoumání a debatám. Jejich výřečnost, rozhodnost, sebevědomí a potřeba organizovat vede k tomu, že někdy ostatní až příliš komandují. Ostatní vidí ENTJ zpravidla jako přímé, náročné, rozhodné, objektivní, férové a motivující.

Možné slabiny ENTJ

Pokud ENTJ nenajdou místo, kde jsou ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • být příliš neosobní a kritičtí
  • být dotěrní a diktátorští, nenaslouchat a jen poroučet
  • být hrubí a slovně agresivní

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • přehlížet, že druzí potřebují těsnější kontakt, ocenění či pochvalu
  • opomíjet ve svých plánech podporu druhých a správné načasování úkolů
  • přehlížet určitá fakta či faktory, které jsou důležité pro uskutečnění plánů

Pod velkým stresem mohou ENTJ tísnit pochybnosti, mohou se cítit osamělí, nedocenění a přitom se nedokázat svěřit druhým.

Známí ENTJ

Napoleon Bonaparte, Hillary Clinton, Margaret Thatcher, George Bernard Shaw, zdroj: Keirsey

Donald Trump, George Clooney, Bill Gates, Harrison Ford, Jim Carrey, zdroj: Ranker