ENFJ – podporovatel

Klíčové charakteristiky ENFJ

loajálnost, idealismus, osobní přístup, hovornost, zodpovědnost, expresivnost, nadšení, energičnost, diplomatičnost, zájem o druhé, ochota pomoci, srdečnost

Časté role v týmu: harmonizátor, diplomat
„Modlitba“: Pane, pomoz mi dělat jen to, co mohu a ostatní nechat na tobě. A vadilo by ti, kdybys mi to dal písemně?

Temperament: Idealista (NF)

Silné stránky ENFJ 

Lidé s typem ENFJ jsou naladěni na ostatní, díky své empatii rychle pochopí jejich citové potřeby, motivace i obavy. Je pro ně důležité podporovat ostatní a povzbuzovat je v osobním růstu. ENFJ umí lidi přátelsky přesvědčovat a často dokážou dovést k souhlasu lidi s protichůdnými zájmy i motivy. Často fungují jako katalyzátor, umí v druhých probudit to nejlepší. Mohou z nich být inspirující vůdci i loajální následovníci.

Lidé s typem ENFJ se rozhodují podle osobního přesvědčení. Své cítění užívají hlavně ve vnějším světě, vyzařují kolem sebe energii. Jde jim o to, najít v druhých to nejlepší, vysoce si cení harmonie a spolupráce. Pochvala jim přináší radost, povzbuzuje jejich energii, na kritiku či napětí jsou zvlášť citliví. Zpravidla bývají vřelí, soucitní, schopní podpořit druhé, loajální a důvěryhodní. Často na sebe berou odpovědnost při organizování akcí s kolegy, přáteli či rodinou. Snaží se, aby se nikdo necítil odstrčený, aby vládla harmonie a lidé se dobře bavili.

ENFJ bývají energičtí, nadšení pro věc a stále myslí na ostatní. Jejich upřímný zájem dokáže strhnout i toho nejrezervovanějšího člověka. Naslouchají druhým a podporují je, ale sami přitom mají naprosto hotové přesvědčení, které umí jasně vyjádřit. Jsou společenští, také však mají potřebu hlubokých vztahů. Jsou ochotni obětovat hodně energie, aby takové vztahy vytvořili a udrželi.

ENFJ mají rádi, když je život dobře organizovaný a snaží se ukončit nejasné vztahy či situace. Pokud se však lidské potřeby dostanou do sporu s plánem a pravidly, dávají přednost lidem. Ostatní lidé vidí ENFJ zpravidla jako společenské, příjemné, empatické, laskavé, výmluvné, vnímavé a přesvědčivé.

Možné slabiny ENFJ

Pokud ENFJ nenajdou místo, kde by mohli být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • být úzkostní, cítit se provinile a pochybovat o sobě
  • být dotěrní a příliš kontrolovat ostatní kvůli své touze po harmonii
  • být přecitlivělí na kritiku, ať už skutečnou nebo jen domnělou

Další možnou slabinou tohoto typu jsou následující rysy chování:

  • rozhodovat se jen na základně osobních hodnot, když je potřeba namístě také logika
  • být neochotni připustit si problémy nebo nesouhlas s lidmi, na nichž jim záleží
  • přehlížet detaily, které jsou důležité pro realizaci jejich idejí

Pod velkým stresem mohou být ENFJ nepřiměřeně kritičtí a hledat na druhých chyby. Většinou si negativní názory nechávají pro sebe, ale trápí je to a rozčiluje.

Známí ENFJ

Papež Jan Pavel II, Michail Gorbačov, Jane Fondová, Lev Davidovič Trockij, zdroj: Keirsey

Reese Witherspoon, Barack Obama, Kate Winslet, Denzel Washington, Ronald Reagan, Morgan Freeman, zdroj: Ranker