Váš typ

INTP

Silné stránky

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Co přehlíží

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

ESTJ

Silné stránky

  • struktura a řád na pracovišti
  • Zaměření na efektivní procesy, které vám umožní šetřit náklady a zlepšovat kvalitu

Co můžu přehlížet

  • nesmím zapomínat brát v úvahu citlivost vůči problémům druhých lidí
  • máte často nedostatek tolerance k lidem, kteří jsou méně organizovaní a efektivní než vy – snažte se oceňovat flexibilitu a spontánnost druhých

Co mám rád(a)

  • snahu přinášet řád a pořádek
  • být orientovaný na cíl a rozhodnutí

Co dávám

  • Plánování a organizaci všech aktivit
  • Můžete objevit chyby, které druzí přehlíží

Její nebo jeho typ

INTP

Silné stránky

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Co přehlíží

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

INTP

Silné stránky

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Co přehlíží

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum