Každý osobnostní typ je jedinečný a má své silné a slabé stránky a věci, které ho motivují k lepším výsledkům, k práci na sobě a nebo k hledání jiné práce. I to může být motor, k posunu osobnosti dále.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, v našem rozhodování hraje významnou roli náš osobnostní typ. Zároveň si je třeba uvědomit, že osobní hodnoty neovlivňuje jen „typologie osobnosti“, ale také rodinné hodnoty, náboženské smýšlení a další parametry, které vyplývají z běžného života.

Co jsou ty základní hodnoty, kterými se vyznačují jednotlivé osobnostní typy?

Osobnostní typ ISTJ
Osobnost ISTJ má velký smysl pro zodpovědnost, snaží se plnit úkoly kompetentně a v rámci dalších souvisejících kritérií. Snaží se brát v úvahu klíčové detaily a bojuje za lidi, kteří jsou důležití. ISTJ si stojí za tím, co považuje za správné a podporuje lidi, kteří se snaží …

Osobnostní typ ISFJ
ISFJ člověk má smysl pro zodpovědnost, ale zároveň jsou pro něho důležité vztahy na pracovišti. Snaží se vytvářet harmonii mezi potřebou lidí a firmy. Rozumí lidem a umí jim naslouchat a následně porovnává jejich potřeby s potřebou firmy …

Osobnostní typ ESTJ
ESTJ je typ člověka, který je směřován k dosažení výsledku a snaží se tomu dostat maximálně efektivně. Má schopnost fungovat i v relativním chaosu a má snahu udělat pořádek a to i za cenu, že bude sám nepopulární.

Osobnostní typ ESFJ
Člověk, který je charakterizován osobnostním typem ESFJ, má rád jasná pravidla, potřebuje se cítit bezpečně, ale zároveň má zájem o ostatní a je schopen upřednostnit jejich potřeby před vlastními. Vnímá problémy jiných a umí jim naslouchat. Je schopen vytvořit příjemné prostředí pro celý pracovní tým.

Osobnostní typ ISTP
Tento osobností typ má rád logiku, využití zkušeností, ale zároveň i trochu dobrodružství. Umí si udržet klid a racionální rozhodování v situaci, kdy jiní ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Řeší problémy efektivně a prakticky. ISTP má snahu zkoumat varianty řešení a vybrat tu nejlepší.

Osobnostní typ ISFP
ISFP je svojí podstatou individualista. K životu potřebuje svobodu, ale umí vyvážit umělecký pohled s tvůrčím duchem a s ohledem na realitu. Je to jedinečná kombinace realisty a snílka, který umí využít benefitů obou vlastností.

Osobnostní typ ESTP
ESTP je dobrodruh, ale zároveň má smysl pro praktičnost. Jeho dobrodružná povaha mu dodává statečnost, aby mohl svá dobrodružství prožít. ESTP rád testuje své fyzické i psychické hranice a nebojí se nebezpečí. Naopak se mu postaví a řeší je statečně. Přestože je dobrodruh, má rád své blízké a je odhodlán za ně bojovat.

Osobnostní typ ESFP
ESFP má rovněž smysl pro dobrodružství, ale zároveň má optimistický přístup k životu a má rád svobodu. Ve zdánlivě velmi složité situaci umí najít řešení a podpoří každého, kdo si v této situaci není úplně jist. Baví ho hledat řešení ve složitých a nejistých situacích a umí rychle přemýšlet. Má smysl pro individualitu a umí bojovat za svobodu pro sebe i pro ty, kteří to potřebují.

Osobnostní typ INTJ
INTJ touží po poznání a rozšiřování svých znalostí. Hledá detaily a touží po pravdě. Je schopen opustit běžná pravidla, aby se dobral skutečné pravdy a našel skryté významy. Ve svém zkoumání se dívá dlouho dopředu a snaží se najít smysl celého dění.

Osobnostní typ INFJ
Pro osobnostní typ INFJ je důležitá budoucnost a harmonie. Snaží se najít odpovědi na základní otázky života člověka. Dívá se dlouho dopředu a snaží se ostatní získat pro svoji vizi budoucnosti. Jednoduché a každodenní záležitosti přehlíží, ale soustředí se na hlubší význam s cílem dosáhnout harmonie.

Osobnostní typ ENTJ
Tento osobnostní typ má rád výzvy. Zaměřuje se na své cíle a potřebuje dostat kompetenci je plnit. Umí být pružný ve svém rozhodování. Nemá rád nudu a někomu může i připadat jako snílek, přestože toto označení pro něho není trefné. K problémům přistupuje racionálně a logicky, ale zároveň umí projevit radost, když se jeho cíle daří plnit. Zohledňuje výsledky, které ovlivňují lidi, na kterých mu záleží …

Osobnostní typ ENFJ
ENFJ hledá harmonii a rovnováhu. Má cit, ale zároveň i dobrou intuici. Je schopen rozvíjet vize a směřovat je k požadovanému cíli. Umí ostatní pro své cíle zaujmout a zapojit do realizace. Uvažuje v globálním měřítku a podporuje zásadní změny, které posouvají věci dopředu. Zároveň má však smysl pro rovnost a porozumění.

Osobnostní typ INTP
INTP hledá pravdu, ale zároveň je i skeptický. Touží po úspěchu a je ochoten riskovat, aby byl schopen odpovědět na složité otázky a vyřešit složité problémy. Hledá skryté pravdy a má smyl pro přesnost a snaží se pochopit, jak změnit svět. Někomu se může zdát i společensky nepříjemný.

Osobnostní typ INFP
INFP je charakterizován představivostí a potřebou svobody. Má schopnost vytvořit velké množství alternativních vizí a snaží se realizovat své sny. Touží po ideálním světě a svobodě. Chová se klidně a uvážlivě a záleží mu na budoucnosti, kterou svět potřebuje.

Osobnostní typ ENTP
Inovace, kompetence a touha pro pravdě jsou základní rysy, kterými lze charakterizovat osobnostní typ ENTP. Má rád nové technologie a snaží se v každé situaci najít potenciál. Třídí nápady a snaží se najít ty správné a logické. Nebojí se experimentovat a tvořit plán, jak bude vše fungovat.

Osobnostní typ ENFP
ENFP je osobnostní typ, který se vyznačuje představivostí, hledá nejrůznější možnosti a nové cesty řešení. Inspiruje ostatní a umí jim dát prostor pro jejich realizaci. Rád ostatní povzbuzuje a motivuje k tomu, aby realizovali své sny. Cení si zkušeností a má schopnost vidět věci z různých úhlů a perspektivy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Fill out this field
Fill out this field
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
You need to agree with the terms to proceed