Dynamika typu – pořadí osobnostních preferencí

Škatulkování pouze na základě určení čtyř písmen základního “kódu” je příliš velké zjednodušení. Typ osobnosti určuje také dynamika typu, určení kognitivních funkcí a jejich pořadí pro jednotlivé typy.

C.G.Jung definoval čtyři kognitivní funkce a to páry pro vnímání S a N a rozhodování T a F.

Pořadí preferencí určuje, kolik energie a času věnujeme jednotlivým fázím při řešení problémů ((Anna Crkalová, Norbert Riethof, Průvodce světem koučování a osobnostní typologie))

Dominantní a sekundární funkce jsou vaše silné stránky.

Problematika dynamiky typu je rozsáhlá a budeme se jí na těchto stránkách dále podrobněji zabývat.